A A+ A++

Pracownia Inżynierii Powierzchni

 1. Nazwa Pracowni: Pracownia Inżynierii Powierzchni

Pracownia Inżynierii Powierzchni oferuje szeroki zakres badań naukowych
i technologicznych związanych z inżynierią materiałową ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień inżynierii powierzchni. Zespół prowadzi badania oraz realizuje projekty badawcze związane z nowymi materiałami powłokowymi oraz technologiami ich wytwarzania. Od wielu lat realizowane są projekty naukowo – badawcze dla sektora lotniczego w partnerstwie
z krajowymi i międzynarodowymi firmami. Prowadzone badania dla przemysłu lotniczego realizowane są w ramach GE Research Network for E-TDC “EUROPEAN TECHNOLOGIES DEVELOPMENT CLUSTERS” i Centrum Zaawansowanych Technologii AERONET Dolina Lotnicza. Doświadczenie oraz wiedza zespołu zapewnia kompleksowe ujęcie w kwestii doboru powłok i warstw ochronnych, projektowania i symulacji procesów technologicznych obróbki cieplnej i cieplno-chemicznej.

 1. Posiadane wyposażenie (wykaz)

Stanowiska Technologiczne:

 1. Stanowisko do wytwarzania powłok metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej
 2. Stanowisko do wytwarzania powłok metodą bezkontakowo-gazową
 3. Stanowisko do wytwarzania powłok metodą kontaktowo – gazową
 4. Stanowisko do wytwarzania powłok metodą fizycznego osadzania z fazy gazowej Arc-PVD
 5. Stanowisko do wytwarzania powłok metodą fizycznego osadzania sputtering
 6. Stanowisko do obróbki cieplnej z regulacją ciśnienia parcjalnego
 7. Stanowisko do obróbki cieplnej w próżni
 8. Stanowisko do przygotowania zgładów metalograficznych

Stanowiska Badawcze:

 1. Stanowisko do badań cyklicznego i izotermicznego utleniania
 2. Stanowisko do badań odporności na szoki cieplne
 3. Stanowisko do badań korozji wysokotemperaturowej
 4. Stanowisko do badań korozji wysokotemperaturowej w atmosferze gazów spalinowych
 5. Stanowisko do badań ognioodporności materiałów zgodnie z normą PN-EN ISO 2685
 6. Stanowisko do badań składu chemicznego metodą XRF
 7. Stanowisko do badań chropowatości powierzchni metodą kontaktową
 8. Stanowisko do badań mikrostruktury z wykorzystaniem mikroskopii świetlnej
 9. Stanowisko do pomiaru grubości powłok adhezyjnych metodą calotest
 10. Stanowisko do pomiaru cech geometrycznych z wykorzystaniem metody skanowania optycznego 3D
 11. Stanowiska do pomiaru zmian masy
 1. Oferta badań i zakres usług (możliwości badawcze)

Wykonujemy zaawansowane powłoki ochronne, żaroodporne, odporne na zużycie oraz
o obniżonym współczynniku tarcia. Wyposażenie pracowni pozwala na wytwarzanie powłok różnorakimi metodami z wykorzystaniem zróżnicowanych materiałów podłoża takich jak metale czy ceramika oraz powłokowych. Oferujemy również procesy obróbki cieplnej w próżni, atmosferze kontrolowanej oraz gazach obojętnych. Posiadamy:

 • Stanowisko do wytwarzania warstw metodą chemicznego osadzania z fazy gazowej. Przestrzeń robocza φ220x500 mm, temperatura pracy 1100°C. Urządzenie wyposażone
  w 3 generatory w tym 2 wysokotemperaturowe do 650°C. Stanowisko umożliwia wytwarzanie dyfuzyjnych powłok żaroodpornych oraz powłok modyfikowanych Cr, Si, RE,
 • Stanowisko do wytwarzania warstw dyfuzyjnych metodą bezkontakowo-gazową. Przestrzeń robocza φ140x100 mm, temperatura pracy 1100°C. Stanowisko umożliwia wytwarzanie dyfuzyjnych powłok żaroodpornych oraz powłok modyfikowanych Cr, Si, RE,
 • Stanowisko do wytwarzania warstw metodą kontaktowo – gazową. Przestrzeń robocza 400x150x150 mm, temperatura pracy 1100°C. Stanowisko umożliwia wytwarzanie dyfuzyjnych warstw żaroodpornych oraz powłok modyfikowanych Cr, Si, RE,
 • Stanowisko do wytwarzania powłok metodą fizycznego osadzania z fazy gazowej Arc-PVD (PVT-550). Przestrzeń robocza φ350x350 mm, temperatura pracy 600°C. Urządzenie wyposażone w 2 źródła łukowe. Stanowisko umożliwia wytwarzanie powłok jedno
  i wielowarstwowych takich jak: TiN, TiAlN, CrN, ZrN, Ti, Al, Ti/TiN i Al/AlN.
 • Stanowisko do wytwarzania powłok metodą fizycznego osadzania sputtering. Przestrzeń robocza φ70x150 mm. Urządzenie umożliwia wytwarzanie powłok metodą sputteringu
  o zróżnicowanych składzie chemicznym.
 • Stanowisko do obróbki cieplnej z regulacją ciśnienia parcjalnego. Przestrzeń robocza 150x150x300 mm.
 • Stanowisko do obróbki cieplnej w próżni. Przestrzeń robocza φ400x700 mm, temperatura pracy do 1500°C.
 • Stanowisko do przygotowania zgładów metalograficznych. Stanowisko wyposażone
  w przecinarkę metalograficzną, automatyczną szlifierko-polerkę, ręczną szlifierko-polerkę

Pracownia Inżynierii Powierzchni oferuje badania właściwości użytkowych materiałów i powłok w zakresie: badań utleniania w warunkach izotermicznych i cyklicznych, korozji w środowiskach S, Cl, Na, V, CMAS, AVA, korozji w atmosferze gazów spalinowych. Pracownia wyposażona jest w stanowisko do badań ognioodporności elementów konstrukcyjnych oraz materiałów zgodnie z normą PN-EN ISO 2685.

 • Stanowisko do badań cyklicznego i izotermicznego utleniania. Stanowisko wyposażone w 5 pieców Carbolite CWF 13/13, temperatura pracy 1300°C, przestrzeń robocza 13 litrów, atmosfera utleniająca,
 • Stanowisko do badań odporności na szoki cieplne. Stanowisko wyposażone w 2 piece rurowe Carbolite, temperatura pracy 1300°C, możliwość programowania dowolnych cykli cieplnych, możliwość wymuszonego chłodzenia,
 • Stanowisko do badań korozji wysokotemperaturowej. Stanowisko wyposażone w 2 piece Carbolite ELF 11/9, temperatura pracy 1100C, przestrzeń robocza 9 litrów,
 • Stanowisko do badań korozji wysokotemperaturowej w atmosferze gazów spalinowych. Projekt własny stanowiska burner rig” wyposażonego w 8 palników gazowych, możliwość badania 8 próbek jednocześnie, temperatura pracy do 1100°C, programowanie dowolnych cykli cieplnych,
 • Stanowisko do badań ognioodporności materiałów zgodnie z normą PN-EN ISO 2685, temperatura pracy 1100°C, wielkość próbki 100x100 mm, możliwość badania ognioodporności i odporności na płomień. Pomiar temperatury próbki z wykorzystaniem kamery termowizyjnej wysokiej czułości.
 1. Osoba odpowiedzialna za Pracownię (dane kontaktowe)
  dr hab. inż.  Bogusław Mendala, prof. PŚ
  e-mail: Boguslaw.Mendala@polsl.pl
  tel.: +48 32 603 44 00

Powrót do wyboru Pracowni

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie