A A+ A++

Studencka Pracownia Obróbki Cieplnej i Metalografii

 1. Nazwa Pracowni: Studencka Pracownia Obróbki Cieplnej i Metalografii

  Jest to pracownia dydaktyczna powstała na potrzeby modułu technologicznego Procesy  i techniki produkcyjne. W pracowni studenci przeprowadzają procesy obróbki cieplnej takie jak wyżarzanie, hartowanie, odpuszczanie czy przesycanie i/lub starzenie. Zadaniem studentów jest przygotowanie materiałów do kolejnych etapów procesu technologicznego oraz, dzięki zestawowi urządzeń do preparatyki, również do badań mikrostruktury i właściwości. Pracownia wyposażona jest także w laboratoryjne stanowisko do obróbki cieplnej drutów.  Zakupione oprogramowanie pozwala na przeprowadzenie symulacji procesu obróbki cieplnej, po czym studenci samodzielnie, ale pod okiem prowadzącego, weryfikują doświadczalnie wyniki symulacji. Celem prowadzonych w pracowni zajęć jest ocena mikrostruktury i wybranych właściwości stopów metali na poszczególnych etapach wytwarzania i przetwarzania wyprodukowanych w ramach zajęć detali i półwyrobów. Studenci oceniają m.in. wpływ parametrów topienia i odlewania na strukturę pierwotną odlewów a także wpływ wybranych etapów wytwarzania blachy i drutu oraz końcowej obróbki cieplnej na mikrostrukturę i twardość wytworzonych półwyrobów. Samodzielna realizacja ćwiczeń laboratoryjnych pozwala m.in. na opanowanie zasad pobierania próbek do badań, metod przygotowania próbek zgodnie z wymaganiami, metod planowania eksperymentu oraz prowadzenia pomiarów twardości a przede wszystkim na doskonaleniu umiejętności doboru parametrów procesu, wnioskowania na podstawie uzyskanych wyników badań oraz krytycznej oceny przeprowadzonych działań. Przy ocenie mikrostruktury studenci wykorzystują dostępne oprogramowanie do komputerowej analizy obrazu.

 2. Posiadane wyposażenie (wykaz)
  - Przecinarka do cięcia metali z chłodzeniem wodnym firmy Remet TR60 INOX,
  - Szlifierkopolerki dwustanowiskowe Forcipol 2 firmy Metalogis-2 szt,
  - Szlifierkopolerka jednostanowiskowa LS2 firmy Remet,
  - Mikroskopy optyczne metalograficzne MM-100 wyposażone w kamerę do rejestracji obrazów mikrostruktury-3 szt,
  - Uniwersalny twardościomierz elektroniczny NR3 DR firmy Ernst,
  - Piece komorowe ELF 11/14B/301 firmy Carbolite do temp.1100°C-3 szt,
  - Laboratoryjne urządzenie do patentowania drutu z regulowaną prędkością przesuwu, prędkością chłodzenia oraz możliwością użycia gazów ochronnych, temperatura pracy do 1050°C.

 3. Osoba odpowiedzialna za Pracownię
  dr hab. inż. Agnieszka Szkliniarz, prof. PŚ
  e-mail: Agnieszka.Szkliniarz@polsl.pl
  tel.: +48 32 603 44 06

Powrót do wyboru Pracowni

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie