A A+ A++

Pracownia Badań Strukturalnych, Analiz Składu Chemicznego i Fazowego 

 1. Nazwa Pracowni: Pracownia Badań Strukturalnych

Pracownia Badań Strukturalnych umożliwia wykonywanie szerokiego spektrum jakościowych i ilościowych badań strukturalnych, takich jak: ocena mikro- i nanostruktury materiałów (metalicznych, ceramicznych, kompozytowych, polimerowych), badania składu chemicznego oraz fazowego, orientacji krystalograficznej i tekstury materiałów odlewanych i przerabianych plastycznie. Struktura materiałów determinuje ich właściwości, dlatego ocena struktury ma fundamentalne znaczenie w charakterystyce zagadnień materiałowych oraz projektowaniu nowych materiałów. Poza typowymi materiałami inżynierskimi, w Pracowni Badań Strukturalnych możliwe są także badania materiałów biologicznych na potrzeby botaniki, zoologii i mikrobiologii, takich jak: organizmy jednokomórkowe (bakterie), bezkręgowce (np. owady, pajęczaki) oraz tkanki roślinne, zwierzęce i ludzkie (np. liście, nasiona i owoce roślin; twarde i miękkie tkanki zwierzęce - w tym składniki krwi, kości i zęby), co pomaga w opisie ich morfologii i diagnostyce stanów chorobowych.

 1. Posiadane wyposażenie (wykaz)
  1. Elektronowy mikroskop skaningowy (SEM) Hitachi S-3400N wyposażony
   w spektrometry rentgenowskie z dyspersją energii (EDS) Thermo Noran i dyspersją długości fali (WDS) Thermo MagnaRay oraz detektor do badań metodą dyfrakcji elektronów wstecznie rozproszonych (EBSD) INCA HKL Nordlys II (Channel 5).
  2. Elektronowy mikroskop skaningowy (SEM) Hitachi S-4200 wyposażony
   w spektrometr rentgenowski z dyspersją energii Thermo Noran.
  3. Napylarka próżniowa Cressington 108 Auto.
  4. Skaningowy transmisyjny mikroskop elektronowy (STEM) Hitachi HD-2300A wyposażony w spektrometr rentgenowski z dyspersją energii (EDS) Thermo Noran.
  5. Urządzenie do preparatyki cienkich folii na potrzeby elektronowej mikroskopii transmisyjnej za pomocą zogniskowanej wiązki jonów (FIB) Hitachi FB-2100.
  6. Polerka jonowa do końcowej preparatyki cienkich folii Technoorg Linda Gentle Mill.
  7. Analizatory elementarne LECO ONH836 i LECO CS844.
 1. Oferta badań i zakres usług (możliwości badawcze)

Oferujemy kompleksowe badania mikrostruktury metali i ich stopów, materiałów ceramicznych, polimerowych i kompozytowych za pomocą elektronowej mikroskopii skaningowej (w tym badania orientacji krystalograficznej i lokalnej tekstury), a także badania mikro- i substruktury materiałów (struktura dyslokacyjna, błędy ułożenia) za pomocą elektronowej mikroskopii transmisyjnej. Ponadto oferujemy możliwość wykonania cienkich folii na potrzeby mikroskopii transmisyjnej. Zarówno w przypadku próbek litych jak i cienkich folii wykonujemy analizę lokalnego składu chemicznego techniką mikroanalizy rentgenowskiej. Wykonujemy także badania stężenia wodoru, azotu, tlenu, węgla i siarki w stałych materiałach nieorganicznych (stale, żeliwa, stopy niklu, stopy kobaltu, stopy miedzi, stopy aluminium, rudy i minerały).

Zakres usług:

  • badania mikrostruktury i substruktury materiałów inżynierskich (metalicznych, ceramicznych, polimerowych, kompozytowych), w tym biomedycznych,
  • badania orientacji krystalograficznej techniką EBSD,
  • badania fraktograficzne (badania przełomów),
  • badania struktury materiałów biologicznych,
  • preparatyka cienkich folii techniką FIB,
  • analiza lokalnego składu chemicznego techniką mikroanalizy rentgenowskiej (EPMA) oraz analiza stężenia wodoru, azotu, tlenu, węgla i siarki w stałych materiałach nieorganicznych.
 1. Osoba odpowiedzialna za Pracownię (dane kontaktowe)
  prof. dr hab. inż. Maria Sozańska
  email: Maria.Sozanska@polsl.pl
  tel.: +48 326034430
         + 48 326034029

Powrót do wyboru Pracowni

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie