A A+ A++

KOLEGIUM STUDIÓW

Kolegium Studiów jest jednostką ogólnouczelnianą o symbolu organizacyjnym RJO3. Zostało utworzone z dniem 1 października 2019 Zarządzeniem nr 107/2019 Rektora Politechniki Śląskiej i podlega bezpośrednio prorektorowi ds. studenckich i kształcenia.

Najważniejszą misją Kolegium Studiów jest koordynacja procesu kształcenia prowadzonego w Uczelni, poprawa jego jakości i atrakcyjności. Kolegium realizuje przyjętą przez Senat w tym zakresie strategię kształcenia, przygotowując projekty odpowiednich aktów prawnych. Drugim ważnym zagadnieniem realizowanym przez Kolegium Studiów jest organizacja procesu kształcenia, w tym zlecanie zajęć dydaktycznych. Kolegium Studiów bierze również udział w promocji oferty edukacyjnej Politechniki oraz opracowaniu wytycznych do standaryzacji procesu kształcenia w Uczelni.

Kompetencje Kolegium Studiów są ściśle związane z zadaniami Rady Kształcenia, która jest gremium opiniodawczym i doradczym Dyrektora Kolegium Studiów. Jednostka współpracuje ściśle z  Centrum Obsługi Studiów, do którego zadań należy z kolei organizacja i koordynacja przebiegu studiów.

Tak więc, misją Kolegium Studiów jest  poprawa jakości i atrakcyjności kształcenia na Politechnice Śląskiej. To wyzwanie nie jest możliwe do wykonania bez ścisłej i owocnej współpracy z Państwem, z Dziekanami Wydziałów i prodziekanami ds. kształcenia, z nauczycielami akademickimi i studentami, dlatego niezmiennie pozostajemy w Kolegium Studiów do państwa dyspozycji, otwarci na nowe wyzwania, które pozwolą na intensywny rozwój Uczelni badawczej również pod kątem nowoczesnego kształcenia.

Zapraszamy do Kolegium Studiów!

Zarządzenie nr 107/2019 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej pn. Kolegium Studiów Pobierz
Statut Politechniki Śląskiej Paragraf 45 Statutu Politechniki Śląskiej określa działania Kolegium Studiów Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie