A A+ A++

Przedmioty realizowane

Specjalność: Biomechatronika i Sprzęt Medyczny

Status zabezpieczeń COVID-19

więcej informacji

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w Politechnice Śląskiej:

0

Liczba jednostek i obiektów o wyższym poziomie zagrożenia:

0

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w obszarze "Dydaktyka":

0

Semestr 1

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z podstawowymi metodami modelowania komputerowego, wybranymi metodami, technikami i urządzeniami stosowanymi w Inżynierii Biomedycznej w celu wykonania oceny aparatu ruchu człowieka.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką projektowania urządzeń rehabilitacyjnych i sportowych, opracowywania dokumentacji projektowej oraz koncepcji z zastosowaniem obowiązujących norm i procedur. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów ze sposobami opracowywania dedykowanych systemów sterowania dla wybranych zagadnień przemysłowych. Opracowanie systemów sterowania obejmuje wybór platformy sprzętowej, opracowanie algorytmu sterowania, jego implementacji w sterowniku oraz metody przeprowadzania testów opracowanego systemu.

Celem przedmiotu jest poznanie procesów zniszczenia w materiałach metalicznych, ceramicznych, polimerowych i kompozytowych oraz metod badań z obszaru mechaniki zniszczenia, stosowanych do wyznaczenia odpowiednich wielkości kryterialnych koniecznych do prognozowania trwałości różnych rodzajów materiałów, konstrukcji oraz układów biomechanicznych powstałych w organizmie człowieka po wszczepieniu implantów. 

Celem przedmiotu  jest zapoznanie studentów ze sposobami projektowania i wizualizacji trójwymiarowej sceny. Studenci poznają środowiska projektowe, uczą się różnych sposobów renderowania przestrzennych modeli.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z zasadami projektowania przy wykorzystaniu systemów CAD/CAM.

Semestr 2

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z problematyką projektowania urządzeń rehabilitacyjnych i sportowych, opracowywania dokumentacji projektowej oraz koncepcji z zastosowaniem obowiązujących norm i procedur. 

Poznanie zagadnień dotyczących wykorzystania narzędzi inżynierskich do wspomagania rehabilitacji kręgosłupa człowieka oraz projektowania sprzętu rehabilitacyjnego.  

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z metodami modelowania w biomechanice. W ramach zajęć student nauczy się formułować modele dynamiczne z wykorzystaniem metody układów wieloczłonowych oraz prowadzić symulacje numeryczne w oprogramowaniu MADYMO.

Celem przedmiotu jest poznawanie prawidłowości i systematyzowanie wiedzy z zakresy metod optymalizacji oraz poznanie wybranych praktycznych zastosowań metod optymalizacji w: biomechanice modelowaniu układu szkieletowo-mięśniowego i identyfikacji obciążeń układu szkieletowo-mięśniowego.

Celem przedmiotu jest zintegrowanie wiedzy z zakresu dziedzin nauki i dyscyplin naukowych związanych z Inżynierią Biomedyczną,  także uwzględniać aspekty pozatechniczne, dokonywać ich interpretacji, krytycznej oceny, wyciągać wnioski oraz formułować i uzasadniać opinie, w celu wparcia treningu sportowego.

Celem przedmiotu jest zapoznanie się z budową, właściwościami i zastosowaniami robotów medycznych (szczególnie robotów chirurgicznych). Studenci poznają również zasady chirurgii minimalnie inwazyjnej oraz poznają stosowane narzędzie podczas takich zabiegów. 

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z czynnikami decydującymi o biofunkcjonalności narządu prawidłowego i po wszczepieniu implantu wraz z umiejętnością ich analizy. Dodatkowo studenci nabędą umiejętność prowadzenia badań na modelach numerycznych w zagadnieniach prognozowania właściwości implantów. 

Semestr 3

Celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z budową biomanipulatorów. Zostaną przedstawione również sposoby projektowania i wytwarzania protez oraz ortez.

Celem przedmiotu jest zapoznanie studnetów z pojęciem ergonomii na stanowisku pracy, podstawami projektowania ergonomicznego, normami wykorzystywanymi podczas projektowania stanowisk pracy oraz miarami antropometrycznymi.

Siatki zajęć

Siatki zajęć dla naboru w 2018 roku Pobierz
Siatki zajęć dla naboru w 2019 roku Pobierz
Siatki zajęć dla naboru w 2020 roku Pobierz

Zobacz jakie projekty realizowali Nasi studenci!

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie