A A+ A++

Obszary badawcze

Katedra Biomechatroniki | Wydział Inżynierii Biomedycznej

Status zabezpieczeń COVID-19

więcej informacji

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w Politechnice Śląskiej:

0

Liczba jednostek i obiektów o wyższym poziomie zagrożenia:

0

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w obszarze "Dydaktyka":

0

Katedra Biomechatroniki Wydziału Inżynierii Biomedycznej Politechniki Śląskiej to nie tylko zespół naukowców specjalizujący się w przemyśle medycznym, ale przede wszystkim osoby zainspirowane światem nauki, otwarte na nowe horyzonty i branże, nie bojące się nowych wyzwań. 

Badania wytrzymałościowe materiałów konstrukcyjnych, biologicznych oraz obiektów mechanicznych

Badania numeryczne charakterystyk mechanicznych w elementach anatomicznych i układach mechanicznych

Modele 3D struktur tkankowych generowane na podstawie obrazów medycznych TK lub MRI

Modeli przestrzenne generowane
z wykorzystaniem skanera 3D

Projekty sprzętu medycznego, rehabilitacyjnego i sportowego

Inżynierskie wspomaganie planowania zabiegów chirurgicznych

Kompleksowa analiza kinematyczna ruchu ciała człowieka oraz układów mechanicznych

Ocena cech motorycznych sportowców

Tworzenie interaktywnych wizualizacji trójwymiarowych w technologii “wirtualnej rzeczywistości”

Eksperymentalna diagnostyka układu ruchu człowieka

Projekcja obiektów w technologii 3D przy wykorzystaniu systemu CAVE

Ekspertyzy sądowe związane z modelowaniem zachowania człowieka w sytuacjach wypadków

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie