A A+ A++

Laboratoria European HealthTech Innovations Center

Status zabezpieczeń COVID-19

więcej informacji

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w Politechnice Śląskiej:

0

Liczba jednostek i obiektów o wyższym poziomie zagrożenia:

0

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w obszarze "Dydaktyka":

0

Zaplanowane laboratoria

Laboratorium Wizji Komputerowej oraz Wirtualnej Rzeczywistości

Laboratorium Wizji Komputerowej oraz Wirtualnej Rzeczywistości

system do badań stabilografii nadążnej, system do wspomagania procesu rehabilitacyjnego z wykorzystaniem techniki VR, system Cave 3D z funkcją monitorowania sygnałów mózgu, ruchu gałek ocznych itp.

Laboratorium Wspomagania Projektowania Urządzeń Biomechatronicznych

Laboratorium Wspomagania Projektowania Urządzeń Biomechatronicznych

oprogramowanie CAD/CAM, oprogramowanie typu Multiphysics, oprogramowanie do analizy zjawisk szybkozmiennych

Laboratorium Planowania Zabiegów Operacyjnych

Laboratorium Planowania Zabiegów Operacyjnych

oprogramowanie do tworzenia i edycji modeli 3D na podstawie zdjęć diagnostyki medycznej system do szybkiego prototypowania (np. guidy dla chirurgów)

Laboratorium Badań Narządu Ruchu Człowieka

Laboratorium Badań Narządu Ruchu Człowieka

system do badań eksperymentalnych w zakresie fizykoterapii, system do trójwymiarowej analizy ruchu, system do badań z zakresu ergonomii, system do badań stabilograficznych, system do oceny wydolności , oprogramowanie do symulacji obciążeń układu mięśniowo-szkieletowego

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie