A A+ A++

MEDILOGIC INSOLES

Laboratorium Biomechaniki Narządu Ruchu Człowieka

Status zabezpieczeń COVID-19

więcej informacji

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w Politechnice Śląskiej:

1

Liczba jednostek i obiektów o wyższym poziomie zagrożenia:

0

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w obszarze "Dydaktyka":

1

MEDILOGIC INSOLES są to wkładki do oceny dystrybucji obciążenia – inaczej mówiąc jest to system do rejestracji i oceny dystrybucji obciążenia za pomocą wkładek umieszczanych bezpośrednio w butach osoby badanej. System wkładek do obuwia umożliwia pomiar rozkładu sił na stronę podeszwową stopy. System oparty jest na technologii czujników barozrezystywnych z możliwością podglądu danych w czasie rzeczywistym oraz umożliwia bezprzewodowy transfer danych z wkładek poprzez modem do komputera. W skład systemu wchodzi zestaw wkładek pomiarowych do obuwia pozwalających na wyznaczenie rozkładu nacisków na stopę oraz pionowej reakcji podłoża podczas realizowania różnych form ruchu: chód, bieg, wchodzenie i schodzenie po schodach lub też innych aktywności ruchowych (w tym sportowych). Zaletą systemu jest możliwość dokonywania ciągłych pomiarów w czasie od 30s do 360s, przy częstotliwości próbkowania od 60Hz-240Hz.

Zaletą wkładek MEDILOGIC INSOLES podczas prowadzenia tego typu badań jest możliwość automatyzacji raportowania wraz ze śledzeniem postępów rehabilitacji oraz szybka analiza bez kabli, które ograniczają swobodę .

Przykładowe zastosowania wkładek:

Badania wykonujemy według indywidualnych wskazań zleceniodawcy. Ustalamy przebieg badań dla niestandardowych wymagań.

Zastosowanie

sport

ortopedia

neurologia

rehabilitacja

geriatria

badania naukowe

Osoba kontaktowa

dr inż. Agata Guzik-Kopyto

e-mail: Agata.Guzik-Kopyto@polsl.pl,

pok. 114 Zabrze,

tel. 277 74 36

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie