A A+ A++

Optyczny system do kompleksowej analizy ruchu BTS Smart

Laboratorium Analizy Narządu Ruchu

Status zabezpieczeń COVID-19

więcej informacji

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w Politechnice Śląskiej:

0

Liczba jednostek i obiektów o wyższym poziomie zagrożenia:

0

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w obszarze "Dydaktyka":

0

Optyczny system do kompleksowej analizy ruchu BTS Smart działa w oparciu o technologię pasywnych markerów odbijających emitowane promieniowanie podczerwone w połączeniu z platformami dynamometrycznymi firmy Kistler,  zestawem do analizy aktywności mięśniowej EMG i kamerami do rejestracji obrazu video.

System BTS Smart ma szerokie zastosowanie w obszarze medycyny i sportu. Najczęściej badaną czynnością człowieka z wykorzystaniem tego systemu jest chód. Uzyskane wyniki takiej analizy ruchu przeprowadzonej dla pacjenta z dysfunkcjami porównuje się do zakresów normatywnych otrzymanych dla osób zdrowych. Pozwala to na obiektywne i ilościowe wskazanie odstępstw ruchu pacjenta od prawidłowego wzorca. Analizie poddawać można również inne czynności ruchowe, np. ćwiczenia rehabilitacyjne, czynności życia codziennego.

Przykładowe zastosowanie system do kompleksowej analizy ruchu BTS Smart są następujące:

Badania wykonujemy według indywidualnych wskazań zleceniodawcy. Ustalamy przebieg badań dla niestandardowych wymagań.

Zastosowanie

sport

ortopedia

pediatria

medycyna pracy

rehabilitacja

badania naukowe

Osoba kontaktowa

dr inż. Katarzyna Jochymczyk-Woźniak

e-mail: Katarzyna.Jochymczyk-Wozniak@polsl.pl,

pok. 114 Zabrze,

tel. (32) 277 74 36

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie