A A+ A++

System Zapewnienia Jakości Kształcenia

 

W trosce o stałe podnoszenie jakości kształcenia – czynnika warunkującego dalszy rozwój oraz wzmocnienie pozycji Politechniki Śląskiej w krajowym i europejskim obszarze edukacyjnym – Senat Politechniki Śląskiej wprowadził System Zapewnienia Jakości Kształcenia (zwany dalej Systemem), który obowiązuje wszystkie jednostki Uczelni. Uczelniany System prezentuje ramy uwarunkowań i działań związanych z jakością kształcenia, natomiast Systemy Zapewnienia Jakości Kształcenia obowiązujące w jednostkach, zbudowane na założeniach uczelnianych, mają uwzględniać własną specyfikę i zawierać szczegółowe procedury i inne niezbędne dokumenty.

Zasadniczym celem Systemu jest zapewnienie najwyższego poziomu kształcenia studentów przez:

 • wprowadzenie odpowiednich mechanizmów zapewniających jakość kształcenia,
 • kreatywne planowanie procesu dydaktycznego,
 • właściwą realizację procesu dydaktycznego, w tym przez rozwój bazy i warunków kształcenia,
 • zapewnienie wysokiego poziomu kompetencji, stałego rozwoju umiejętności pedagogicznych oraz wiedzy nauczycieli akademickich, 
 • stałe monitorowanie i analizę jakości kształcenia,
 • podejmowanie działań doskonalących,
 • podnoszenie rangi pracy dydaktycznej, m.in. za pomocą obiektywnego i efektywnego systemu motywacji.
 

Przestrzeganie opracowanych procedur i zasad kształcenia ma na celu zapewnienie powtarzalnych i jednolitych warunków umożliwiających uzyskanie właściwego wykształcenia, przez zapewnienie odpowiedniej kadry dydaktycznej, realizującej ambitne i nowoczesne programy nauczania w ramach planów studiów, zgodnych ze standardami kształcenia, a także przez działalność kół naukowych.

Podstawy prawne systemu

 • Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym,
 • Statut Politechniki Śląskiej
 • Uchwała Senatu z dn. 28.01.2008 w sprawie wprowadzenia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie Nr 33/07/08 Rektora Politechniki Śląskiej z dn. 27 maja 2008 r. w sprawie uruchomienia na Politechnice Śląskiej Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie Nr 84/12/13 Rektora Politechniki Śląskiej z dn. 12 września 2013 r. w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie Nr 59/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dn. 31 maja 2016 r. w sprawie Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia
 • Zarządzenie Nr 54/2022 Rektora Politechniki Śląskiej z dn. 1 marca 2022 r. w sprawie wprowadzenia Księgi Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Wydziałowa Komisja ds. Systemu Zapewnienia Jakości Ksztacenia

 • dr inż. Justyna MAJEWSKA – Pełnomocnik ds. SZJK, Przewodniczący komisji
 • dr inż. Monika BUGDOL
 • dr inż. Wojciech KAJZER 
 • dr inż. Iwona CHUCHNOWSKA
 • dr inż. Anna TAMULEWICZ
 • Kinga Kłosowska – student

Wydziałowi audytorzy Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

 • dr inż. Monika Bugdol, Katedra Informatyki i Aparatury Medycznej
 • dr inż. Anita Kajzer, Katedra Biomateriałów i Inżynierii Wyrobów Medycznych
 • dr inż. Katarzyna Jochymczyk-Woźniak, Katedra Biomechatroniki
 • dr inż. Barbara Mika, Katedra Biosensorów i Przetwarzania Sygnałów Biomedycznych

Dokumenty SZJK

Uczelniana Księga Jakości Kształcenia Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie