A A+ A++

Projekt Jak w domu!

JANO7957 2-min

W Centrum Promocji i Komunikacji w okresie od 1 maja 2022 do 30 kwietnia 2023 realizowany jest projekt dotyczący umiędzynarodowienia pt. „Jak w domu! Kampania podnosząca kwalifikacje kadry administracyjnej obsługującej studentów i naukowców z zagranicy”. Projekt realizowany jest w ramach programu Welcome to Poland Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej i finansowany ze środków  Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, jako projekt pozakonkursowy pt. „Podniesienie kompetencji kadry akademickiej i potencjału instytucji w przyjmowaniu osób z zagranicy - Welcome to Poland” (Działanie: 3.3 Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego).

Politechnika Śląska otrzymała pełne, zgodne z wnioskiem projektowym finansowanie wynoszące 236 630,50 PLN.

POWER logotypy (EFS-RP-NAWA-UE) PL

Głównym celem projektu pt. „Jak w domu! Kampania podnosząca kwalifikacje kadry administracyjnej obsługującej studentów i naukowców z zagranicy” jest podniesienie świadomości istnienia różnic międzykulturowych i wypracowanie postawy otwartości i tolerancji na różnorodność a w konsekwencji, poprzez stworzenie miejsca przyjaznego cudzoziemcom, podniesienie współczynnika umiędzynarodowienia Uczelni.

W projekcie realizowane są trzy grupy działań:

  • Seria 5. filmów fabularyzowanych, których celem jest pomoc w adaptacji obcokrajowców w nowym środowisku akademickim, poprzez pełne humoru perypetie bohaterów borykających się z różnymi trudnościami. Zadaniem filmów jest edukacja międzykulturowa oraz udostępnienie wiedzy o pierwszych krokach w nieznanym miejscu.
JANO7454-min
  • Szkolenia językowe oraz szkolenia z komunikacji międzykulturowej skierowane do głównej grupy docelowej, jaką są pracownicy administracji uczelni zajmujący się obsługą studentów i pracowników z zagranicy. Beneficjentami tego działania są pracownicy Akademickiego Osiedla Studenckiego.
IMG_7731
  • Kodeks Dobrych Praktyk połączony ze słowniczkiem polsko-angielskim, w wersji drukowanej i elektronicznej. Celem publikacji jest dostarczenie grupie beneficjentów projektu podstawowych informacji o normach i różnicach kulturowych oraz zasadach funkcjonowania uczelni w obszarze obsługi studentów i pracowników z zagranicy.
Kodeks Dobrych Praktyk ... Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie