A A+ A++

Dowiedzione, nauczone

dowiedzione, nauczone baner

Dowiedzione, nauczone

Politechnika Śląska zrealizowała cykl sześciu interaktywnych wykładów naukowych online, przeznaczonych dla uczniów szkół ponadpodstawowych. Ich tematyka związana jest z zagadnieniami naukowymi, którymi naukowcy zajmują się w ramach Priorytetowych Obszarów Badawczych Uczelni.

Przedmiotem projektu pt. „Dowiedzione, nauczone – cykl sześciu interaktywnych wykładów naukowych połączonych z transmisją on-line”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Metropolitalnego Funduszu Wspierania Nauki GZM, jest organizacja i produkcja wykładów naukowych w wersji hybrydowej, w których udział możliwy będzie zarówno zdalnie jak i stacjonarnie. Wykłady będące praktyczną nauką poruszanych w nich tematów, będą koncentrować się na tematyce rozwijanej w 6. Priorytetowych Obszarach Badawczych:

  1. Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna
  2. Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych
  3. Materiały przyszłości
  4. Inteligentne miasta, mobilność przyszłości
  5. Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0
  6. Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka

Cykl rozpoczął wykład prowadzony przez dra. hab. inż. Pawła Kasprowskiego, prof. PŚ, który jest koordynatorem POB 2 Sztuczna Inteligencja i Przetwarzanie Danych. Tematem zajęć było wprowadzenie do uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji.

Kolejny wykład pt.: "Geniusz Gaussa, czyli o rozkładzie normalnym słów kilka" przeprowadziły dr inż. Joanna Żyła oraz dr. inż. Justyna Mika z Katedry Inżynierii i Analizy Eksploracyjnej Danych Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej. Opowiedziały o zastosowaniu metod statystycznych do lepszego diagnozowania i leczenia chorób. Swoje badania realizują w ramach POB 1 Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna. 

Naukowcy realizujący badania w ramach POB 6 Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka pokazali uczniom to, co niewidoczne. Dr hab. inż. Edyta Kudlek, dr inż. Katarzyna Moraczewska-Majkut oraz dr inż. Witold Nocoń z Wydziału Inżynierii Środowiska i Energetyki Politechniki Śląskiej opowiedzieli o makro zagrożeniach jakie niosą ze sobą mikrocząsteczki oraz o tym, w jaki sposób mikroplastik przenika do wody i jak go unikać.  

Kolejna transmisja odbyła się 12 grudnia o godz. 11:40. Dr inż. Szymon Surma z Katedry Transportu Kolejowego Wydziału Transportu i Inżynierii Lotniczej w nowoczesnej pracowni pokazali jak steruje się ruchem kolejowym. Przedstawione zagadnienia obejmowały  sygnalizację kolejową, pracę dyżurnych ruchu pracujących w lokalnych centrach sterowania oraz prowadzenie pociągu w oparciu o zasady obowiązujące na kolei.

Dr inż. hab. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ, dziekan Wydziału Mechanicznego Technologicznego oraz koordynator POB 5 Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0 wspólnie z dr hab. inż. Damianem Gąsiorkiem, prof. PŚ, prodziekanem ds. Współpracy i Rozwoju oraz dr inż. Arturem Pollakiem, prezesem zarządu Apa Group opowiedzieli o rewolucjach przemysłowych i o najnowocześniejszych obecnie technologiach stosowanych w przemyśle. 

Dr inż. Agnieszka Nowak z Laboratorium Nanotechnologii i Technologii Materiałowych oraz Janusz Mazurkiewicz, prof. PŚ z Katedry Materiałów Inżynierskich i Biomedycznych Wydziału Mechanicznego Technologicznego przeprowadzili lekcję „Materiały przyszłości – gdzie powstają nowe materiały konstrukcyjne”. Podczas transmisji uczniowie zbadali wytrzymałość materiałów kompozytowych opracowanych i przygotowanych w czasie warsztatów, dowiedzieli się także jak wytwarza się nanowłókna i zobaczą struktury nanomateriałów z wykorzystaniem mikroskopu elektronowego, który pozwala obserwować ułożenie atomów przy powiększeniach powyżej 15 mln razy. 

Udział w interaktywnych wykładach to szansa na poszerzenie wiedzy z obszaru nauk ścisłych oraz wzbogacenie programu szkolnego o dane i osiągnięcia najważniejszych dziedzin współczesnego przemysłu. To także możliwość rozwoju pasji i zainteresowań oraz poznania oferty oraz sposobów kształcenia w Politechnice Śląskiej, najwyżej rankingowanej Uczelni woj. śląskiego. 

Głównym celem organizacji interaktywnych wykładów naukowych jest popularyzacja wśród młodzieży szkół ponadpodstawowych prowadzenia badań naukowych jako koniecznego warunku rozwoju innowacyjnej gospodarki opartej na wiedzy oraz uświadomienie korzyści wynikających z odbycia studiów na kierunkach technicznych. Serdecznie zapraszamy do udziału!   

Projekt „Dowiedzione, nauczone – cykl sześciu interaktywnych wykładów naukowych połączonych z transmisją on-line” został dofinansowany przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię w ramach Programu „Metropolitalny Fundusz Wspierania Nauki w latach 2022-2024”. 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie