A A+ A++

Strategia Rady Dyscypliny

Rada Dyscypliny Architektura i Urbanistyka uchwaliła Strategię Dyscypliny na lata 2021-2026.

Strategia Rady Dyscypliny wiąże się w sposób bezpośredni ze Strategią Politechniki Śląskiej. Buduje rozwój naukowy wokół działań wspierających indywidualny rozwój nauczycieli akademickich, doktorantów i studentów, ich pasje naukowe, kompetencje zawodowe i przedsiębiorczość oraz na wspólnym dążeniu do rozwoju dyscypliny naukowej architektura i urbanistyka dla umocnienia pozycji Wydziału Architektury i Uczelni. 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie