A A+ A++

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami może otrzymać student posiadający:

  • orzeczenie o niepełnosprawności,
  • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności,
  • orzeczenie o zaliczeniu do grupy inwalidów albo
  • orzeczenie lekarza orzecznika ZUS o całkowitej niezdolności do pracy, niezdolności do samodzielnej egzystencji lub o częściowej niezdolności do pracy.

W przypadku gdy niepełnosprawność powstała w trakcie studiów lub po uzyskaniu tytułu zawodowego, student może otrzymać stypendium, tylko na jednym kolejnym kierunku studiów, jednak nie dłużej niż przez okres 6 lat.

Otrzymywanie stypendium nie wyklucza możliwości korzystania z wsparcia oferowanego przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

Wniosek o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami można złożyć od 25. dnia każdego poprzedniego miesiąca do 5. dnia każdego miesiąca od którego stypendium ma być wypłacone. Przykładowo, student ubiegający się o przyznanie stypendium od października powinien złożyć wniosek w terminie od 25 września do 5 października. W przypadku złożenia wniosku po tym terminie, stypendium będzie mogło zostać przyznane dopiero od listopada.

Szczegółowe informacje jak złożyć wniosek o przyznanie stypendium można znaleźć na stronie Sekcji Spraw Stypendialnych.

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie