A A+ A++

Wysokość świadczeń w roku akademickim 2023/2024

STYPENDIUM SOCJALNE

Wysokość stypendium socjalnego zależy od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta. Stypendium może wynosić od 1410 zł do nawet 2700 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Do takich sytuacji zalicza się w szczególności:

  1. zamieszkanie studenta w domu studenckim Politechniki Śląskiej, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do siedziby Uczelni jest utrudniony – stypendium jest zwiększone o 330 zł,
  2. zamieszkanie z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim Politechniki Śląskiej, jeżeli codzienny dojazd studenta z miejsca stałego zamieszkania do siedziby Uczelni jest utrudniony – stypendium jest zwiększone o 350 zł.

STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Stypendium dla osób niepełnosprawnych wynosi 1500 zł. Wysokość stypendium nie zależy od stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Otrzymywanie stypendium nie wyklucza możliwości korzystania z wsparcia oferowanego przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

ZAPOMOGA

Kwota zapomogi wynosi 3000 zł.

 

Wysokość świadczeń socjalnych dla studentów w roku akademickim 2023/2024 Świadczenia dla studentów Pobierz
Wysokość świadczeń socjalnych dla doktorantów w roku akademickim 2023/2024 Świadczenia dla doktorantów studiów doktoranckich Pobierz
Harmonogram wypłat świadczeń Pobierz
Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie