A A+ A++

Wysokość świadczeń

STYPENDIUM SOCJALNE

Wysokość stypendium socjalnego zależy od miesięcznego dochodu na osobę w rodzinie studenta. Stypendium może wynosić od 250 do nawet 1300 zł. W szczególnie uzasadnionych przypadkach student może otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości. Do takich sytuacji zalicza się w szczególności:

  1. zamieszkanie studenta w domu studenckim Politechniki Śląskiej, jeżeli codzienny dojazd z miejsca stałego zamieszkania do siedziby Uczelni jest utrudniony – stypendium jest zwiększone o 250 zł,
  2. zamieszkanie z niepracującym małżonkiem lub dzieckiem studenta w domu studenckim Politechniki Śląskiej, jeżeli codzienny dojazd studenta z miejsca stałego zamieszkania do siedziby Uczelni jest utrudniony – stypendium jest zwiększone o 400 zł.

STYPENDIUM DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami wynosi 700 zł. Wysokość stypendium nie zależy od stopnia i rodzaju niepełnosprawności.

Otrzymywanie stypendium nie wyklucza możliwości korzystania z wsparcia oferowanego przez Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami.

ZAPOMOGA

Kwota zapomogi to 1000 zł.

STYPENDIUM REKTORA

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 stypendium rektora może otrzymać nie więcej niż 9% studentów danego kierunku studiów (niezależnie od roku studiów i poziomu studiów). Wysokość stypendium  zależy od miejsca studenta na liście rankingowej:

-        studenci w kategorii I otrzymują 800 zł miesięcznie,
-        studenci w kategorii II otrzymują 650 zł miesięcznie,
-        studenci w kategorii III otrzymują 500 zł miesięcznie.

AKTY PRAWNE

- stypendium rektora dla studentów w semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021,
- świadczeń socjalnych dla studentów,
- stypendium Rektora dla doktorantów na studiach doktoranckich,
- świadczeń socjalnych na studiach doktoranckich.

 

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie