A A+ A++

Studia podyplomowe i inne formy kształcenia

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe są formą kształcenia przeznaczoną dla osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych - posiadających tytuł zawodowy licencjata, inżyniera, magistra inżyniera, magistra lub tytuł równorzędny. Ich celem jest:

    1. uzyskanie nowych kwalifikacji,
    2. poszerzenie zasobu wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych niezbędnych na rynku pracy,
    3. aktualizacja wiedzy w związku z rozwojem nauki i techniki.

Studia podyplomowe są prowadzone w jednostkach podstawowych Politechniki Śląskiej. Zgodnie z Regulaminem studiów podyplomowych są one zasadniczo odpłatne, mogą być jednak finansowane lub dofinansowane przez instytucje zewnętrzne, w tym z funduszy unijnych. Wysokość opłat ustala Rektor na wniosek kierownika jednostki.

Regulamin studiów podyplomowych

Zmiany do Regulaminu studiów podyplomowych

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie