A A+ A++

Seria wykładów w 2019 roku

W semestrze zimowym 2019 roku,  w sali Rady Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, odbyła się seria wykładów w ramach których prezentowano osiągnięcia naukowe osób, których postępowanie habilitacyjne przeprowadzane było przez Wydział Chemiczny Politechniki Śląskiej. 

Z Katedry Fizykochemii i Technologii Polimerów odbyły się następujące wykłady: 

  • dr inż. Gabriela Dudek "Otrzymywanie, charakterystyka i zastosowanie hybrydowych membran polimerowych w przenikaniu gazów (azot/tlen) i par (etanol/woda) oraz w procesie perwaporacyjnego odwadniania etanolu"
  • dr inż. Agnieszka Stolarczyk "Nowa klasa kopolimerów zwierających jednostki 3 heksylotiofenowe oraz polimery skoniugowane jako innowacyjne materiały dla elektroniki organicznej"
  • dr inż. Wojciech Domagała "Identyfikacja wpływu czynników struktury chemicznej na przebieg i następstwa procesu p- i n- domieszkowania typu redoks układów π-skoniugowanych"
  • dr inż. Aleksandra Rybak „Nieorganiczno-organiczne membrany hybrydowe oparte o nieorganiczne wypełniacze o własnościach magnetycznych i różnorodne matryce polimerowe oraz ich zastosowanie w rozdzielaniu głównych składników powietrza”

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie