A A+ A++

Studia niestacjonarne drugiego stopnia
(magisterskie zaoczne)

kierunek: TECHNOLOGIA CHEMICZNA

Od semestru letniego roku akad. 2014/2015 na Wydziale Chemicznym Politechniki Śląskiej istnieje możliwość podjęcia studiów II stopnia na kierunku Technologia Chemiczna w trybie studiów zaocznych (studia niestacjonarne). Kierunek jest pomyślany jako kontynuacja studiów I stopnia, prowadzonych na wyższych uczelniach technicznych.

Studia II drugiego stopnia na kierunku Technologia Chemiczna umożliwiają zdobycie wykształcenia pozwalającego na realizację zadań związanych z przemysłem chemicznym, energetyką i przemysłem przetwórczym (np. spożywczym, farmaceutycznym, kosmetycznym, surowcowym), w tym projektowanie technologii i procesów, dobór aparatów i urządzeń, sprawowanie nadzoru nad uruchamianiem i prowadzeniem procesów produkcyjnych w różnych gałęziach gospodarki. W związku z tym absolwenci są przygotowani do współpracy ze specjalistami z takich dziedzin i dyscyplin, jak: inżynieria chemiczna, ochrona środowiska, biotechnologia. Zdobyta wiedza pozwala na kontynuowanie studiów na III stopniu prowadzącym do uzyskania stopnia doktora nauk technicznych.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie