A A+ A++
photo
Autor: Jacek Kocurek Publikacja: 21.08.2023 Aktualizacja: 21.08.2023

Absolwenci Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej zdobyli większość nagród przyznanych w ramach konkursu SITPChem

Z wielką przyjemnością informujemy, iż absolwenci Wydziału Chemicznego Politechniki Śląskiej zdobyli większość nagród przyznanych w ramach konkursu SITPChem na najlepszą pracę dyplomową z obszaru chemii za lata 2020-2022.

II miejsce jury przyznało Panu mgr. inż. Patrykowi Dziendzioł za pracę pt. Zastosowanie dimeryzowanych kwasów tłuszczowych oraz oligoestroli na bazie odpadowego poli(tereftalanu etylenu) jako spoiwa w powłokach organicznych – wykonaną pod kierunkiem promotora – Pani dr inż. Sylwii Waśkiewicz w 2020 r.

III miejsce przypadło Pani mgr inż. Joannie Wilk za pracę pt. Dobór parametrów ekstrakcji wybranych sulfonamidów ze stałych próbek środowiskowych – wykonaną pod kierunkiem promotora Pani dr hab. inż. Sylwia Bajkacz, prof. PŚ w 2022 r.

Wyróżnienia otrzymały ex equo dwie prace wykonane pod kierunkiem promotora Pana dr. inż. Macieja Sowy: praca mgr. inż. Aleksandra Olesińskiego, pt. Modyfikacja powierzchni aluminiowych w kierunku poprawy odporności korozyjnej podłoża na drodze plazmowej obróbki elektrolitycznej oraz praca Pana mgr. inż. Bartosza Szumskiego pt. Badanie wpływu parametrów obróbki powierzchni aluminiowych na jakość warstw tlenkowych uzyskanych podczas plazmowego utleniania elektrolitycznego z 2021 r.

Nagrodę specjalną – za najciekawsze ujęcie tematu i przeprowadzenie pełnego cyklu badawczego wraz z podaniem perspektywy aplikacyjnej - jury przyznało Autorce Pani mgr inż. Annie Wolny i Pani Promotor prof. dr hab. inż. Annie Chrobok – za pracę pt. Badania nad metodami modyfikacji nanorurek węglowych przeznaczonych do immobilizacji lipaz – z 2020r.

Członkowie jury, gratulując PT Laureatom i Promotorom, podkreśliło wysoki poziom wszystkich prac, niekiedy wręcz zbliżających je do doktoratu.

List gratulacyjny.

Udostępnij:fbtwitter

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Pracownicy Wydziału Chemicznego PŚ w składzie komitetu naukowego Polskiej Akademii Nauk

 

Jacek Kocurek
2023-11-29 12:50:54
2023-11-29 13:29:17
29.11.2023
photo

Spotkanie z Prezesem Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego dr inż. Tomaszem Zielińskim

Adam Marek
2023-11-17 12:49:19
2023-11-17 12:53:19
17.11.2023
photo

Konkurs SITPChem na najlepszą pracę magisterską - edycja 2023

Jacek Kocurek
2023-11-09 10:33:59
2023-11-09 10:48:34
09.11.2023
photo

Biblioteka Politechniki Śląskiej zaprasza!

Jacek Kocurek
2023-10-26 10:30:18
2023-10-26 10:32:37
26.10.2023

Więcej aktualności

Wydarzenia

Pokaż wszystkie

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie