A A+ A++
Autor: Piotr Dudzik     Publikacja: 28.02.2022

Konkurs na zadanie badawcze realizowane przez młodych naukowców
w Katedrze Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli 

KOMISJA W SKŁADZIE:
Dr hab. inż. Artur Nowoświat, Prof. PŚ – przewodniczący
Dr hab. inż. Tomasz Ponikiewski Prof. PŚ
Dr hab. inż. Jerzy Bochen, Prof. PŚ

OGŁASZA KONKURS
na zadania badawcze realizowane przez młodych naukowców
w Katedrze Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli.

 1. Wnioski na zadania badawcze można składać do 14.03.2022.
 2. Komisja w składzie jw. dokona oceny złożonych wniosków w terminie
  do 17.03.2022.
 3. Szczegóły dotyczące wymogów formalnych i merytorycznych dla
  wniosków znajdują się w Zarządzeniu JM Rektora PŚ nr 66/2021 z dnia
  29.04.2021.
 4. Komisja dokona oceny wniosków, o których mowa wyżej, zgodnie z
  zaleceniami zawartymi w Zarządzeniu JM Rektora PŚ nr 66/2021 z dnia
  29.04.2021.
Plik z ogłoszeniem Konkursu BKM ... Pobierz
Zarządzenie nr 66/2021 Rektora Politechniki Śląskiej w sprawie zasad wydatkowania subwencji na utrzymanie i rozwój potencjału badawczego w jednostkach Politechniki Śląskiej ... Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie