A A+ A++
O Katedrze

O Katedrze

Kierownik Katedry​

photo
Brak przypisania ()

Jan Ślusarek

Email: Jan.Slusarek@polsl.pl

Nr. Tel: 322372315

Pracuje w jednostkach:

  Historia

  Powołanie Katedry Organizacji i Mechanizacji Budowy nastąpiło w dniu 1.09.1952 r. na ówczesnym Wydziale Inżynieryjno Budowlanym. Katedra nie posiadała jednak stałej obsady, a dydaktyka była zlecana przez Radę Wydziału specjalistom oraz pracownikom Politechniki Krakowskiej, kolejno, mgr inż. inż.: Tadeuszowi Kałkowskiemu, Januszowi Wątorskiemu i Jerzemu Schmidtowi. Dnia 1.01.1953 r. został powołany Wydział Budownictwa Przemysłowego na który została przeniesiona Katedra.

  Z dniem 1.09.1954 r. kierownictwo Katedry objął mgr inż. Leon Rowiński jako zastępca profesora. Dnia 1.01.1955 r. Katedra zostaje powiększona o Zakład Transportu Przemysłowego w związku z likwidacją Katedry o tej nazwie. Ważnym wydarzeniem w historii rozwoju Katedry było przyłączenie w dniu 1.09.1969 r. Katedry Budownictwa Ogólnego, nad którą od śmierci prof. Władysława Śmiałowskiego w roku 1967 opiekę sprawował prof. Leon Rowinski. Połączone Katedry otrzymały nazwę Katedra Technologii i Organizacji Budownictwa na Wydziale pod nowa nazwą Budownictwa i Architektury. Kolejne przekształcenie nastąpiło 1.09.1971 r. gdy Katedra została podniesiona do rangi Instytutu Technologii i Organizacji Budownictwa. Kierownictwo tych struktur przez 34 lata pełnił prof. dr inż. Leon Rowiński, aż do dnia 30.09.1988 r. po którym przeszedł na emeryturę.

  Po nim, kierownictwo objął prof. dr inż. Jan Mikoś, który kierował Katedrą do dnia 31.08.2000 r.
  W tym okresie, z dniem 1.09.1991 r. Instytut TiOB został przemianowany na Katedrę Procesów Budowlanych.

  Kolejnym kierownikiem zastał prof. dr hab. inż. Janusz Szwabowski – pełniąc tę funkcję aż do dnia 31.08.2009 r.
  Dnia 1.09.2009 r. Katedra Procesów Budowlanych na Wydziale Budownictwa została podzielona.

  Kontynuację przejęła Katedra Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych. Od tego momentu Katedrą kieruje prof. dr hab. inż. Jacek Gołaszewski.

  Wyodrębniona Katedra Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli, powróciła do tradycji instytucji, która istniała od momentu kreowania Wydziału w roku 24.05.1945 do 1969 roku. Kierownikiem jej jest prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek.

  Dnia 1.10.2017 r. w struktury Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli włączony został Ośrodek Geometrii i Grafiki Inżynierskiej. Tworząc Zakład Geometrii i Grafiki Inżynierskiej a od 2019 r. Pracownię Geometrii i Grafiki Inżynierskiej

  1.10.2019 r. nastąpiło połączenie Katedry  Inżynierii Materiałów i Procesów Budowlanych z Katedrą Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli. Kierownikiem nowo powstałej Katedry Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli został prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek.

  © Politechnika Śląska

  Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

  Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

  Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

  Deklaracja dostępności

  „E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

  Fundusze Europejskie
  Fundusze Europejskie
  Fundusze Europejskie
  Fundusze Europejskie