A A+ A++
photo <script></script>
Autor: Łukasz Rataj Publikacja: 07.04.2022 Aktualizacja: 07.04.2022

Konkurs SUBB dla młodych naukowców

Komisja powołana w Katedrze Pomiarów i Systemów Sterowania, w składzie:

- dr hab inż. Jerzy Kasprzyk, prof. PŚ – Przewodniczący
- prof. dr hab. inż. Jarosław Figwer
- dr hab inż. Dariusz Bismor, prof. PŚ

ogłasza Konkurs na finansowanie zadań badawczych realizowanych przez młodych naukowców w 2021 r.

na podstawie Zarządzenia Rektora Politechniki Śląskiej nr 66/2021 z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Przez młodego naukowca, zgodnie z art. 360 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r.– Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 478), rozumie się uczestnika studiów doktoranckich lub pracownika uczelni, który: 1) jest doktorantem lub nauczycielem akademickim i nie posiada stopnia doktora albo 2) posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat.

O finansowanie mogą ubiegać się młodzi naukowcy jako wnioskodawcy indywidualni lub zespoły badawcze złożone z osób, które w terminie pozytywnie rozliczyły realizowane wcześniej w Uczelnie zadania badawcze finansowane w ramach subwencji lub dotacji statutowej. Wnioski powinny być przygotowane oraz zawierać wszystkie elementy zgodnie z Zasadami, określonymi w załączniku nr 1 do zarządzenia nr 66/2021 Rektora Politechniki Śląskiej.

Miejsce składania wniosków: Sekretariat Katedry Pomiarów i Systemów Sterowania. W związku z pandemią COVID-19, wnioski można składać w wersji zeskanowanej na adres nicola.heppner@polsl.pl.

Udostępnij:fbtwitter

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Konkurs SUBB dla młodych naukowców

Łukasz Rataj
2022-04-07 08:01:41
2022-04-07 08:03:57
07.04.2022
photo

Prof. Marek Pawełczyk członkiem Polskiej Akademii Nauk

Łukasz Rataj
2021-12-13 07:42:04
2021-12-13 08:14:33
13.12.2021
photo

Prof. Marek Pawełczyk przewodniczącym Komitetu Polityki Naukowej

Prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk, Prorektor ds. Nauki i Rozwoju został jednomyślnie wybrany na przewodniczącego Komitetu Polityki Naukowej. Wybory odbyły się 18 maja.

Łukasz Rataj
2021-05-20 07:30:16
2021-05-22 22:53:34
20.05.2021
photo

Konkurs SUBB dla młodych naukowców

Łukasz Rataj
2021-05-07 12:20:34
2021-05-07 12:51:55
07.05.2021

Więcej aktualności

Wydarzenia

Pokaż wszystkie

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie