Autor: Jadwiga Witek     Publikacja: 05.10.2021
slider eureca pro 1366x450

EURECA-PRO Week na Politechnice Śląskiej

Politechnika Śląska jest jednym z partnerów konsorcjum EURECA-PRO. Od 4 do 8 października 2021 roku zaprasza na spotkania i warsztaty poświęcone Uniwersytetowi Europejskiemu, a także współpracy wspólnoty akademickiej z konsorcjum oraz otoczeniem społeczno-gospodarczym.

EURECA-PRO (European University Alliance on Responsible Consumption and Production) to konsorcjum tworzone przez Politechnikę Śląską oraz University of Leoben (Austria), Technical University Freiberg (Niemcy), University of Petrosani (Rumunia), University of Leon (Hiszpania), Technical University of Crete (Grecja), Mittweida University of Applied Sciences (Niemcy), wyłonione w prestiżowym, strategicznym programie Unii Europejskiej, mającym ambicję zmiany europejskiej i światowej edukacji.

To siedem uczelni tworzących zalążek przyszłego Uniwersytetu Europejskiego. Konsorcjum skupia się wokół szeroko pojętych zagadnień związanych z 4. i 12. celem zrównoważonego rozwoju ONZ: dobra jakość edukacji dla wszystkich oraz zrównoważona konsumpcja i produkcja.

Uniwersytet Europejski to także wartości edukacyjne i naukowe, wspierane przez partnerów konsorcjum współpracujących ze sobą w zakresie umiędzynarodowienia kształcenia, badań oraz innowacji w zakresie rozwoju środowiska i społeczeństwa, a także aspektów technologicznych, ekologicznych, gospodarczych, społecznych i politycznych.

Tydzień EURECA-PRO na Politechnice Śląskiej to niezwykła okazja do poznania przez wspólnotę akademicką oraz partnerów z otoczenia społeczno-gospodarczego Uczelni zadań i szans związanych z Uniwersytetem Europejskim. Spotkania organizowane w ramach wydarzenia mogą stać się źródłem wiedzy o współpracy z ośrodkami zagranicznymi – nie tylko w perspektywie naukowej, lecz także kulturowej, językowej i społecznej.

Wydarzenie rozpoczęło w poniedziałek, 4 października, oficjalne otwarcie tygodnia EURECA-PRO transmitowane na kanale YouTube Politechniki Śląskiej.

We wtorek, oprócz zajęć warsztatowych skierowanych do pracowników administracyjnych oraz studentów Uczelni, odbywają się: spotkanie poświęcone kształceniu zorientowanemu projektowo, a także spotkanie skierowane do młodych naukowców i doktorantów Politechniki Śląskiej oraz zagranicznych ośrodków naukowych.

6 października w godz. 09:00-17:00 odbędzie się Konferencja na temat Odpowiedzialnej Produkcji i Konsumpcji. Agenda konferencji i rejestracja są dostępne na stronie EURECA-PRO.

W ramach EURECA-PRO Week na Politechnice Śląskiej odbędzie się sesja poświęcona EIT RawMaterials zaplanowana w formie online na czwartek, 7 października.

EURECA PRO Week – Sesja poświęcona EIT RawMaterials 07.10.2021. PLIK .DOC Pobierz
EURECA PRO Week – Sesja poświęcona EIT RawMaterials 07.10.2021 PLIK .PDF Pobierz

EIT RawMaterials to największe konsorcjum branży surowcowej na świecie, zainicjonowane przez Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT). Jego misją jest umożliwienie trwałej konkurencyjności europejskiego sektora minerałów, metali i materiałów w całym łańcuchu wartości poprzez integrację innowacji, edukacji i przedsiębiorczości z wykorzystaniem wiedzy z przemysłu, szkolnictwa wyższego i badań naukowych.

EURECA-PRO Week na Politechnice Śląskiej promuje cele w zakresie zrównoważonej konsumpcji i produkcji, związane z zagadnieniami ochrony środowiska. Temu obszarowi poświęcono również spotkanie, konkurs oraz aktywności skierowane do uczniów szkoły podstawowej organizowane 8 października, które pozwolą na podniesienie świadomości ekologicznej i wypracowanie odpowiedzialnych postaw społecznych.  

Agenda EURECA-PRO Week

EURECA-PRO Week Język polski PLIK .PDF Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie