A A+ A++
Conference Programme POB

Priorytetowe Obszary Badawcze Politechniki Śląskiej - osiągnięcia i wyzwania

I Międzynarodowa Konferencja

Program konferencji

15 kwietnia - konferencja prowadzona w języku polskim

 • Temat: Badania naukowe Politechniki Śląskiej w służbie społeczeństwu i gospodarce

12:00 - 12:15     Inauguracja konferencji oraz informacje ogólne


12:15 - 13:00    Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna

 • prof. dr hab. inż. Joanna Polańska - koordynator POB1 "Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna", wstęp do zakresu merytorycznego POB1
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika  Śląska - „Mechanika, wytrzymałość materiałów, ciepło i przepływy krwi w ciele człowieka”
 • prof. dr hab. inż. Jarosław Śmieja - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska - "Metody wspomagające diagnostykę i projektowanie protokołów terapii”
 • dr hab. inż. Sylwia Bajkacz, prof. PŚ - Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska - „Analiza i projektowanie leków – nowoczesne biomateriały w bioelektronice”
 • prof. dr hab. inż. Marek Gzik - Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska - "EHTIC European HealthTech Innovation Center - infrastruktura badawcza dla rozwoju medycyny spersonalizowanej" 

13:00 - 13:45    Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych

 • dr hab. inż. Paweł Kasprowski, prof. PŚ - koordynator POB2 "Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych"

13:45 - 14:30    Materiały przyszłości

 • dr hab. inż. Przemysław Data, prof. PŚ - koordynator Priorytetowego Obszaru Badawczego 3 "Materiały przyszłości"
 • dr hab. inż. Sławomir Boncel, prof. PŚ - Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska - współpraca z przemysłem w ramach POB3
 • prof. dr hab. inż. Anna Chrobok - Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska - współpraca z przemysłem w ramach POB3
 • dr hab. inż. Tomasz Tański - Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska - współpraca z przemysłem w ramach POB3
 • dr hab. inż. Anna Dolata, prof. PŚ - Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Śląska - współpraca z przemysłem w ramach POB3

14:30 - 15:15    Inteligentne miasta i mobilność przyszłości

 • dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński, prof. PŚ - koordynator POB4 "Inteligentne miasta i mobilność przyszłości", wprowadzenie do tematyki POB4
 • dr inż. Piotr Krauze - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej
 • dr hab. inż. Marcin Staniek, prof. PŚ - Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej
 • dr hab. inż. Małgorzata Król, prof. PŚ - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki

15:15 - 16:00    Automatyzacja  procesów i Przemysł 4.0

 • dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ - koordynator POB5 "Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0" - prezentacja POB5
 • dr hab. inż. Marek Wyleżoł, prof. PŚ - Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Marek Salamak, prof. PŚ - Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Roman Czyba, prof. PŚ - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska
 • dr inż. Marcin Januszka - Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Damian Gąsiorek - Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska

16:00 - 16:45    Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka                                       

 • dr hab. inż. Sebastian Werle, prof. PŚ - koordynator POB6 "Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka", informacje ogólne o potencjale POB6
 • dr hab. inż. Natalia Piotrowska, prof. PŚ - Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej, ochrona klimatu
 • dr hab. inż. Joanna Ferdyn Grygierek, prof. PŚ -  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - ochrona środowiska
 • dr hab. inż. Artur Nowoświat, prof. PŚ - Wydział Budownictwa - nowoczesna energetyka

16:45 - 17:15                                                                                                                                                      Dyskusja i podsumowania

16 kwietnia - konferencja prowadzona w języku angielskim

 • Temat: Aktualne wyzwania nauki

12:00 - 12:15    Inauguracja drugiego dnia konferencji i wprowadzenie


12:15 - 13:00    Dziś i jutro spersonalizowanej medycyny

 • prof. dr hab. inż. Ewa Piętka - Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska - moderator dyskusji
 • prof. dr hab. inż. Marek Kimmel - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska - koordynator podobszaru Onkologia Obliczeniowa, Politechnika Śląska; Profesor statystyki i bioinżynierii na Rice University, Houston, TX, USA
 • prof. dr hab. Marek Łos - Dyrektor Centrum Biotechnologii Politechniki Śląskiej, koordynator podobszaru Biomateriały i Biotechnologia medyczna
 • prof. n. med. dr hab. Krzysztof Składowski - Dyrektor Narodowego Instytutu Onkologii, członek Advisory Board
 • prof. Marcin Grzegorzek - Universität zu Lübeck, członek Advisory Board  (TBC)

13:00 - 13:45    Sztuczna inteligencja w praktyce – problemy dużych danych, czy duże problemy z danymi?                                                                               

 • dr hab. inż. Paweł Kasprowski, prof PŚ - moderator dyskusji
 • dr Michał Boni - deputowany do Parlamentu Europejskiego 8. kadencji, minister administracji i cyfryzacji w latach 2011-2013
 • prof. dr hab. Włodzisław Duch, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. inż. Janusz Kacprzyk - Instytut Badań Systemowych PAN
 • prof. Jean-Charles Lamirel - Lorraine Research Laboratory in Computer Science and its Applications (LORIA)
 • prof. César Ignacio García Osorio - Universidad de Burgos, Hiszpania
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Polański - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska

13:45 - 14:30    Inteligentne materiały - wyzwania i możliwości

 • dr hab. inż. Przemysław Data, prof. PŚ - Koordynator Priorytetowego Obszaru 3 "Materiały Przyszłości" - moderator dyskusji
 • prof.  dr hab. inż. Anna Chrobok - Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Sławomir Boncel, prof. PŚ - Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska
 • prof. Pavel A. Troshin - Instytut Problemów Fizyki Chemicznej Rosyjskiej Akademii Nauk (IPCP RAS)
 • prof. Małgorzata Swadźba-Kwaśny -Queen's University w Belfaście
 • prof. Alexis Rusinek - Université de Lorraine
 • prof. Krzysztof Kozioł - Cranfield University
 • dr Roland Kalb - Proionic GmbH

14:30 - 15:15    Wyzwania stojące przed miastami przyszłości

 • dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński, prof. PŚ - moderator dyskusji
 • Mariusz Skiba, Zastępca Prezydenta Miasta Katowice
 • Piotr Pustoszkin, Head of Global Equipment Delivery, Bombardier Transportation (ZWUS) Polska Sp. z o.o. Bombardier Transportation jest częścią Grupy Alstom
 • Marios Ntaflos, Mobility Analytics, Bentley Systems, Londyn, Wielka Brytania
 • prof. dr hab. inż. Magdalena Żmudzińska-Nowak - Wydział Architektury, Politechnika Śląska
 • prof. dr hab. inż. Jan Kaźmierczak - Dziekan Wydziału Organizacji i Zarządzania, Politechnika Śląska
 • dr inż. Marcin Górski - Wydział Budownictwa, dyrektor Centrum Zarządzania Projektami, Politechnika Śląska

15:15 - 16:00    Przemysł 4.0 - Społeczeństwo 5.0

 • dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ - koordynator Priorytetowego Obszaru 5 "Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0" - moderator dyskusji
 • Andrzej Soldaty - Inicjatywa na rzecz Przemysłu 4.0
 • Artur Pollak - Prezes firmy APA Sp. z o.o.
 • prof. Hassan Charaf - Dziekan Wydziału Automatyki i Informatyki Stosowanej Uniwersytetu Technologii i Ekonomii w Budapeszcie
 • Dr Dominik Rohrmus - Labs Network Industrie 4.0 e.V. (LNI 4.0), CTO, Siemens

16:00 - 16:45    Wyzwania dla ochrony klimatu, środowiska i nowoczesnej energetyki

 • dr inż. Marcin Górski - moderator dyskusji
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, członek krajowy korespondent Polskiej Akademii Nauk
 • prof. João Castro-Gomes - Ośrodek Badań Materiałów i Technologii Budowlanych Uniwersytetu Beira Interior
 • dr hab. inż. Tomasz Gałka, prof. IEn - dyrektor Instytutu Energetyki - Instytutu Badawczego
 • dr Irka Hajdas - naukowiec w ETH Zurich, Laboratory of Ion Beam Physics
 • prof. Helcio Orlande - Uniwersytet Federalny w Rio de Janeiro 
 • prof. Evan Diamadopoulos - Rektor Uniwersytetu Kreteńskiego
 • prof. dr hab. inż. Józef Pastuszka - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska, Z-ca Dyrektora ds. Nauki Centrum Ochrony Klimatu i Środowiska

16:45 - 17:15    Dyskusja i podsumowania

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie