A A+ A++
About Priority Research Area Conference

Priorytetowe Obszary Badawcze Politechniki Śląskiej - osiągnięcia i wyzwania

I Międzynarodowa Konferencja

O konferencji

W dniach 15 i 16 kwietnia w godzinach od 12:00 do 17:00 odbędzie się pierwsza Międzynarodowa Konferencja „Priorytetowe Obszary Politechniki Śląskiej – osiągnięcia i wyzwania”, podejmująca temat realizacji najważniejszych inicjatyw z punktu widzenia rozwoju gospodarki i społeczeństwa, a także światowej nauki.

Podczas dwóch dni wydarzenia uczestnicy będą dyskutowali o kluczowych i najbardziej aktualnych problemach naukowych oraz tematach związanych z trzecią misją uczelni, mających najsilniejszy wpływ na wzrost ekonomiczny i dobrobyt społeczny kraju oraz Europy. Podejmowane kwestie będą skupione wokół priorytetowych obszarów badawczych (POB) wyróżnionych na Politechnice Śląskiej, na których Uczelnia zamierza skoncentrować swój rozwój oraz budować markę:

  • POB1: Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna
  • POB2: Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych
  • POB3: Materiały przyszłości
  • POB4: Inteligentne miasta i mobilność przyszłości
  • POB5: Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0
  • POB6: Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka

Adresatami Konferencji są zarówno przedstawiciele świata akademickiego, jak również otoczenia społeczno-gospodarczego: samorządy, reprezentanci biznesu i przemysłu oraz organizacji pozarządowych. Wśród zaproszonych prelegentów, gości i panelistów znajdą się pracownicy naukowi Politechniki Śląskiej, autorytety branżowe, a także wybitny specjaliści i badacze z uczelni z zagranicy.

Z uwagi na trwające restrykcje epidemiczne wydarzenie odbędzie się w formie zdalnej za pośrednictwem platformy Zoom. W celu potwierdzenia swojego uczestnictwa konieczna jest rejestracja, która rozpocznie się 6 kwietnia od godziny 10:00.
Udział w konferencji jest bezpłatny.

Formularz rejestracji

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie