A A+ A++
Materiały_pokonferencyjne

Materiały pokonferencyjne

I Międzynarodowa Konferencja "Priorytetowe Obszary Badawcze Politechniki Śląskiej - osiągnięcia i wyzwania"

Prezentacje konferencyjne

 • Temat: Badania naukowe Politechniki Śląskiej w służbie społeczeństwu i gospodarce

12:15 - 13:00    Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna

 • Wstęp do zakresu merytorycznego POB1 - onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna -prof. dr hab. inż. Joanna Polańska - koordynator POB1 " - pobierz
 • „Mechanika, wytrzymałość materiałów, ciepło i przepływy krwi w ciele człowieka” - prof. dr hab. inż. Ryszard Białecki - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika  Śląska - pobierz
 • "Metody wspomagające diagnostykę i projektowanie protokołów terapii” - prof. dr hab. inż. Jarosław Śmieja - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska  - pobierz
 • „Analiza i projektowanie leków – nowoczesne biomateriały w bioelektronice” - dr hab. inż. Sylwia Bajkacz, prof. PŚ - Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska - pobierz
 • "EHTIC European HealthTech Innovation Center - infrastruktura badawcza dla rozwoju medycyny spersonalizowanej" - prof. dr hab. inż. Marek Gzik - Wydział Inżynierii Biomedycznej, Politechnika Śląska - pobierz

13:00 - 13:45    Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych

 • "Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych" - dr hab. inż. Paweł Kasprowski, prof. PŚ - koordynator POB2 -  pobierz

13:45 - 14:30    Materiały przyszłości

 • "Materiały przyszłości" - dr hab. inż. Przemysław Data, prof. PŚ - koordynator Priorytetowego Obszaru Badawczego 3 - pobierz
 • Współpraca z przemysłem w ramach POB3 - dr hab. inż. Sławomir Boncel, prof. PŚ - Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska 
 •  Współpraca z przemysłem w ramach POB3 - prof. dr hab. inż. Anna Chrobok - Wydział Chemiczny, Politechnika Śląska - pobierz
 •  Współpraca z przemysłem w ramach POB3 - dr hab. inż. Tomasz Tański - Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska - pobierz
 • Współpraca z przemysłem w ramach POB3 - dr hab. inż. Anna Dolata, prof. PŚ - Wydział Inżynierii Materiałowej, Politechnika Śląska

14:30 - 15:15    Inteligentne miasta i mobilność przyszłości

 • "Inteligentne miasta i mobilność przyszłości", wprowadzenie do tematyki POB4 - dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński, prof. PŚ - koordynator POB4 - pobierz 
 • dr inż. Piotr Krauze - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej
 • dr hab. inż. Marcin Staniek, prof. PŚ - Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej - pobierz
 • dr hab. inż. Małgorzata Król, prof. PŚ - Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - pobierz

15:15 - 16:00    Automatyzacja  procesów i Przemysł 4.0

 • "Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0" - prezentacja POB5 - dr hab. inż. Anna Timofiejczuk, prof. PŚ - koordynator POB5 - "Charakterystyka POB5" - pobierz "Wybrane projekty POB5" - pobierz
 • dr hab. inż. Marek Wyleżoł, prof. PŚ - Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Marek Salamak, prof. PŚ - Wydział Budownictwa, Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Roman Czyba, prof. PŚ - Wydział Automatyki, Elektroniki i Informatyki, Politechnika Śląska
 • dr inż. Marcin Januszka - Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska
 • dr hab. inż. Damian Gąsiorek - Wydział Mechaniczny Technologiczny, Politechnika Śląska

16:00 - 16:45    Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka                                       

 • "Ochrona klimatu i środowiska, nowoczesna energetyka", informacje ogólne o potencjale POB6 - dr hab. inż. Sebastian Werle, prof. PŚ - koordynator POB6 - pobierz 
 • Ochrona klimatu - dr hab. inż. Natalia Piotrowska, prof. PŚ - Instytut Fizyki – Centrum Naukowo-Dydaktyczne Politechniki Śląskiej - pobierz
 • Ochrona środowiska - dr hab. inż. Joanna Ferdyn Grygierek, prof. PŚ -  Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki - pobierz
 • Nowoczesna energetyka - dr hab. inż. Artur Nowoświat, prof. PŚ - Wydział Budownictwa - pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie