A A+ A++

Politechnika Śląska w EURECA-PRO

Politechnika Śląska jest jednym z partnerów konsorcjum EURECA-PRO (European University Alliance on Responsible Consumption and Production), utworzonym z 6 uczelniami z Europy.

Skład konsorcjum

  • Politechnika Śląska, Polska
  • University of Leoben, Austria – lider konsrocjum,
  • Technical University Freiberg, Niemcy
  • University of Petrosani, Rumunia
  • University of Leon, Hiszpania
  • Technical University of Crete, Grecja
  • Mittweida University of Applied Sciences, Niemcy  

Konkurs Uniwersytety Europejskie

Politechnika Śląska wraz z uczelniami partnerskimi znalazła się w gronie laureatów 2. konkursu Uniwersytetów Europejskich. Złożony wniosek „„The European University Alliance on Responsible Consumption and Production EURECA-PRO” został poświęcony 12. Celowi zrównoważonego rozwoju SDG12, przyjętemu przez Organizację Narodów Zjednocznych w 2015 r. pod nazwą „Zrównoważona konsumpcja i produkcja”.

Wzrost umiędzynarodowienia jest jednym z głównych celów strategii rozwoju Politechniki Śląskiej na lata 2016-2024. Za nami uzyskanie statusu uczelni badawczej w 2019 r., w konkursie MNiSW „Inicjatywa Doskonałości Uczelnia Badawcza”, co już otwiera szeroko drzwi polskiej nauce na arenie ogólnoświatowej. Podejmujemy w ramach tego programu wiele inicjatyw i realizacji projektów naukowo-badawczych we współpracy z partnerami z krajów Europy, Azji czy Ameryki. Sukces Politechniki Śląskiej w konkursie Uniwersytetów Europejskich dodatkowo potwierdza, że nauka jest niezwykle istotnym elementem potencjału naszego Regionu. Nasza obecność w konsorcjum Uniwersytetów Europejskich jest konsekwencją bardzo wytężonej pracy Politechniki Śląskiej na arenie międzynarodowej w ostatnich kilku latach. Wykorzystaliśmy nasz kapitał ludzki i doświadczenie. Tym sukcesem potwierdzamy dojrzałość i partnerską postawę w budowaniu międzynarodowej sieci kontaktów i kooperacji"

JM Rektor Politechniki Śląskiej prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk

Cel EURECA-PRO

EURECA-PRO jest globalnym centrum edukacyjnym oraz interdyscyplinarnym liderem badań i innowacji w zakresie rozwoju środowiska i społeczeństwa na rzecz zrównoważonej konsumpcji i produkcji towarów. Obejmuje aspekty technologiczne, ekologiczne, gospodarcze, społeczne i polityczne. Międzynarodowa współpraca wzmocni system szkolnictwa wyższego w Europie, wpływając na mobilność, zaangażowanie obywatelskie, wspólne wartości i podejście do odpowiedzialnego projektowania systemów.

Połączenie w konsorcjum uczelni ma umożliwić studentom i pracownikom kształcenie oraz prowadzenie badań w zakresie odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji.

Eureca-Pro - logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie