A A+ A++

Centrum Informatyczne

Politechniki Śląskiej

Status zabezpieczeń COVID-19

więcej informacji

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w Politechnice Śląskiej:

0

Liczba jednostek i obiektów o wyższym poziomie zagrożenia:

0

Aktualny poziom zagrożenia COVID-19 w obszarze "Dydaktyka":

0

Aktualności

Pokaż wszystkie
photo

Minibus Blees już na Politechnice Śląskiej

Katarzyna Siwczyk
2023-11-13 13:49:00
2023-11-13 14:21:14
13.11.2023
photo

Matlab 2022b prelease

Arkadiusz Twardoń
2022-06-20 07:23:00
2022-06-20 07:31:55
20.06.2022
photo

Szkolenia StatSoft Polska - Zabłyśnij wiedzą na wiosnę!

Arkadiusz Twardoń
2022-04-11 12:15:32
2022-04-11 12:18:36
11.04.2022
photo

Ostateczne wycofanie algorytmu SHA-1

Krzysztof Gurgul
2022-02-23 12:11:04
2023-07-18 10:15:04
23.02.2022

Centrum Informatyczne zostało utworzone na podstawie Zarządzenia Nr 18/15/16 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 10 grudnia 2015 roku w sprawie zmian w strukturze Administracji Centralnej. 

Do głównych zadań Centrum Informatycznego należą w szczególności:

        1) eksploatacja i rozwój środowiskowych zasobów informacyjnych,
        2) świadczenie usług związanych z rozwojem i utrzymaniem infrastruktury informatycznej Uczelni oraz utrzymaniem ogólnouczelnianych systemów i aplikacji informatycznych,
        3) utrzymanie, eksploatacja i rozwój centralnych systemów informatycznych wspierających zarządzanie Uczelnią oraz wieloplatformowych systemów świadczenia e-usług, w szczególności Zintegrowanego Systemu Informatycznego, e Politechniki,
        4) utrzymanie, eksploatacja i rozwój systemów obsługi studiów, systemów rekrutacji na studia, studia
podyplomowe i do szkół doktorskich oraz systemów pomocniczych, w szczególności Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studiów i Internetowej Rekrutacji Kandydatów,
        5) utrzymanie, eksploatacja i rozwój systemu e-CZP i e-Politechnika,
        6) utrzymanie, eksploatacja i rozwój systemu zarządzania informacją za pomocą dedykowanych rejestrów, raportów i analiz na potrzeby m.in. ochrony danych osobowych i kontroli zarządczej (KMS VC),
        7) dostarczanie jednostkom i pracownikom Uczelni podstawowych usług informatycznych, w tym:
                a) systemu komunikacji elektronicznej (poczta elektroniczna, konta służbowe) oraz narzędzi pracy grupowej dostępnych w ramach usług Microsoft 365,
                b) mechanizmów autoryzacji w dostępie do kontrolowanych usług informatycznych Uczelni (certyfikaty, podpis elektroniczny),
                 c) utrzymania i obsługi serwisów informacyjnych Uczelni, jednostek podstawowych i innych jednostek Uczelni, w tym konferencji, kół naukowych, stowarzyszeń,
               d) utrzymania i obsługi zwirtualizowanych środowisk informatycznych,
        8) nadzór nad utrzymaniem, eksploatacją i obsługą techniczną infrastruktury informatycznej w Uczelni oraz w jednostkach, dla których Politechnika jest organem prowadzącym w rozumieniu ustawy – Prawo oświatowe,
        9) udostępnianie poprzez licencje kampusowe oprogramowania specjalistycznego dla wybranych obszarów zastosowań wszystkim jednostkom Uczelni,
        10) bieżąca ewidencja i nadzór nad oprogramowaniem licencjonowanym w Uczelni,
        11) bieżąca ewidencja zasobów tworzących infrastrukturę informatyczną Uczelni oraz osób odpowiedzialnych za utrzymanie, eksploatację i obsługę techniczną tych zasobów,
        12) współpraca merytoryczna z działem właściwym ds. zamówień publicznych i zaopatrzenia w zakresie zakupów sprzętu komputerowego oraz oprogramowania,
        13) koordynacja merytoryczna wniosków inwestycyjnych jednostek Uczelni, i przygotowywanie wniosków w zakresie centralnej infrastruktury informatycznej,
        14) udział w pracach badawczych związanych z informatyzacją, cyfryzacją i wykorzystaniem zasobów obliczeniowych Uczelni,
        15) opracowywanie i aktualizacja zasad dotyczących utrzymania dostępności oraz ciągłości ogólnouczelnianych urządzeń, systemów usług i aplikacji informatycznych na określonym poziomie,
        16) utrzymanie, eksploatacja i rozwój oprogramowania wspierającego lokalny oraz zdalny dostęp pracowników i studentów Politechniki Śląskiej do zasobów Biblioteki Politechniki Śląskiej,
        17) utrzymanie, eksploatacja i rozwój systemów bazodanowych wspierających gromadzenie, przechowywanie i udostępnianie informacji dotyczących dorobku naukowego pracowników i studentów Politechniki Śląskiej,
        18) wdrażanie i utrzymanie procedur bezpieczeństwa sieci oraz danych w systemach Biblioteki Politechniki Śląskiej, ze szczególnym uwzględnieniem bezpieczeństwa baz danych osobowych,
        19) udział w opracowywaniu, wdrażaniu i kontrolowaniu przestrzegania procedur polityki bezpieczeństwa systemów komputerowych Uczelni,
         20) wykonywanie innych poleceń prorektora ds. nauki i rozwoju,
         21) nadzorowanie zapewnienia łączności telefonicznej, stacjonarnej i mobilnej dla Uczelni.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie