photo
od 09-11-2021
od 10:00
do 09-11-2021
do 11:30
Autor: Anna Orłowska Publikacja: 26.10.2021 Aktualizacja: 26.10.2021

Project FLOWCHAR Launching Event

Rusza projekt FlowChar kierowany przez naukowców z Katedry Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Przedsięwzięcie ma na celu rozwój systemu wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej, ciepła i czystej wody, wykorzystującego zasoby odnawialne i opartego na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym. Seminarium inaugurujące prace badawcze odbędzie się 9 listopada 2021 roku na platformie MS Teams.

Ideą projektu „Flow electrodes from biomass-derived char” (akronim FlowChar) jest zintegrowanie dwóch procesów:

  1. Wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przy wykorzystaniu gazu syntezowego powstałego na drodze zgazowania biomasy
  2. Produkcji czystej wody za pomocą dejonizacji pojemnościowej wody słonawej lub morskiej przy użyciu elektrod przepływowych.

Koncepcja zintegrowanego systemu zgazowania i odsalania polega na tym, że karbonizat, czyli stały materiał powstający podczas konwersji biomasy, kierowany jest do instalacji oczyszczania wody, gdzie jony obecne w zasolonej wodzie adsorbowane są na jego powierzchni, po czym nasycony jonami sodu karbonizat zawracany jest do procesu zgazowania. Przewidywaną zaletą takiego rozwiązania jest zastąpienie komercyjnie produkowanego węgla aktywowanego elektrodą z materiału półodpadowego, a także wykorzystanie katalitycznych właściwości sodu do poprawienia sprawności procesu zgazowania.

Połączenie produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz uzdatnionej wody jedną, kompleksową technologią sprawdziło by się w miejscach, w których podłączenie mediów jest utrudnione. Rozwiązanie to byłoby szczególnie pożądane dla sektora rolniczego, który generuje znaczne ilości biomasy odpadowej, zużywa sporo energii elektrycznej i ciepła procesowego, a jednocześnie ma duże zapotrzebowanie na wodę.

W ramach projektu FlowChar wykonane zostanie studium wykonalności proponowanej koncepcji. Program badań rozpocznie się od przygotowania karbonizatów w warunkach laboratoryjnych, pozwalających na dokładną kontrolę procesu, a tym samym właściwości powstającego materiału. W kolejnym kroku planowane jest badanie sprawności odsalania wody z wykorzystaniem elektrod przepływowych wykonanych z otrzymanych karbonizatów. Końcowa faza projektu przewiduje ocenę potencjalnej poprawy sprawności procesu zgazowania na skutek wykorzystania w nim karbonizatu nasyconego jonami sodu.

Projekt FlowChar (nr umowy NOR/SGS/FlowChar/0062/2020-00) został wyłoniony w drodze konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Small Grant Scheme 2020, finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2020, na projekty badawcze realizowane przez kobiety naukowców w obszarze nauk technicznych. Dwuletni projekt realizowany będzie przez dr inż. Agnieszkę Korus (kierownik projektu) i mgr inż. Paulinę Wienchol z Katedry Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Wsparcie merytoryczne młodego zespołu badawczego zadeklarowali również doświadczeni naukowcy z Politechniki Wrocławskiej oraz SINTEF Energy Research, renomowanego norweskiego instytutu badawczego.

O idei projektu, głównych zadaniach badawczych oraz czekających ich wyzwaniach twórcy projektu rozmawiali będą podczas spotkania rozpoczynającego projekt, które odbędzie się 9 listopada 2021 o godz. 10:00. Ze względów epidemicznych przeprowadzone zostanie ono w sposób zdalny, na platformie MS Teams. Wydarzenie rozpocznie prezentacja koncepcji projektu, a następnie uczestnicy spotkania zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w dyskusji otwartej. Szczegółowy program zebrania oraz formularz rejestracyjny dostępne są pod adresem: https://tinyurl.com/FlowChar. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

Udostępnij:fbtwitter
1 z 9
photo

Spotkanie z cyklu Gość Specjalny w ramach POB5

Anna Orłowska
2022-04-27 09:46:23
2022-04-27 09:50:42
28.04
photo

V międzynarodowe seminarium - POB4: Inteligentne miasta i mobilność przyszłości

Anna Orłowska
2022-04-21 12:54:50
2022-04-22 09:37:28
27.04
photo

European Federation of Biotechnology Spring Congress

Anna Orłowska
2022-04-20 11:40:21
2022-04-20 11:56:47
10.05
photo

Wystawa "CLEANTECH – technologia dla zielonej przyszłości”

Anna Orłowska
2022-03-31 08:55:02
2022-04-08 08:47:11
05.04
photo

Spotkanie z cyklu POB6 Gość Specjalny

Anna Orłowska
2022-03-28 08:47:36
2022-03-28 09:17:40
30.03
photo

Konferencja tematyczna w ramach POB4: Inteligentne miasta i mobilność przyszłości

Anna Orłowska
2022-03-28 08:31:56
2022-03-28 08:42:36
30.03
photo

Dzień Otwarty Politechniki Śląskiej

Anna Orłowska
2022-03-22 07:59:03
2022-03-22 09:35:51
07.04
photo

IV międzynarodowe seminarium - POB4 Inteligentne miasta, mobilność przyszłości

Anna Orłowska
2022-03-18 08:11:53
2022-03-18 08:19:36
23.03
photo

Science Game Jam Gliwice vol. 2 – robimy planszówki popularnonaukowe

Anna Orłowska
2022-03-16 07:37:53
2022-03-16 07:41:31
29.03
photo

Marcowe zajęcia Politechniki Juniora i Seniora

Anna Orłowska
2022-03-14 09:35:44
2022-03-14 09:46:38
19.03
photo

Spotkanie w sprawie programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

Anna Orłowska
2022-03-11 08:35:52
2022-03-14 08:51:31
22.03
photo

Kursy przygotowawcze do egzaminu ósmoklasisty

Anna Orłowska
2022-03-09 09:00:44
2022-03-09 09:16:02
12.03
photo

Warsztaty dla dzieci - 50 lat misji Apollo 17

Anna Orłowska
2022-03-09 08:38:45
2022-03-09 09:17:37
11.03
photo

Nauka wpada w ucho! Webinar z okazji Dnia Słuchu

Anna Orłowska
2022-03-02 08:27:25
2022-03-03 10:10:13
03.03
photo

Warsztaty edukacyjnych gier planszowych

Anna Orłowska
2022-02-25 09:18:57
2022-02-25 09:22:16
27.02
photo

Inżynierskie Targi Pracy

Anna Orłowska
2022-02-23 14:28:07
2022-02-23 14:47:37
14.03
1 z 9

Wydarzenia

Pokaż wszystkie
22.06

Międzynarodowa Konferencja ModTech®2022

10.05

European Federation of Biotechnology Spring Congress

28.04

Spotkanie z cyklu Gość Specjalny w ramach POB5

27.04

V międzynarodowe seminarium - POB4: Inteligentne miasta i mobilność przyszłości

27.04

Computational Oncology and Personalized Medicine conference

22.04

Konkurs młody Einstein dla uczniów szkół ponadpodstawowych

08.04

Konferencja „Optymalizacja procesu sortowania odpadów – metale nieżelazne”

07.04

Dzień Otwarty Politechniki Śląskiej

05.04

Wystawa "CLEANTECH – technologia dla zielonej przyszłości”

05.04

VI Konferencja Edukacja Dualna EDUAL

30.03

Spotkanie z cyklu POB6 Gość Specjalny

30.03

Konferencja tematyczna w ramach POB4: Inteligentne miasta i mobilność przyszłości

29.03

Science Game Jam Gliwice vol. 2 – robimy planszówki popularnonaukowe

23.03

IV międzynarodowe seminarium - POB4 Inteligentne miasta, mobilność przyszłości

22.03

Spotkanie w sprawie programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza

19.03

Marcowe zajęcia Politechniki Juniora i Seniora

14.03

Inżynierskie Targi Pracy

12.03

Kursy przygotowawcze do egzaminu ósmoklasisty

11.03

Warsztaty dla dzieci - 50 lat misji Apollo 17

03.03

Nauka wpada w ucho! Webinar z okazji Dnia Słuchu

27.02

Warsztaty edukacyjnych gier planszowych

10.02

Online Webinar - Analog Missions

10.02

Spotkanie POB5: Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0 – Gość Specjalny – Dr Witold Cempel

02.02

III międzynarodowe seminarium - POB4: Inteligentne miasta i mobilność przyszłości

28.01

Wykłady, pokazy i demonstracje dla uczniów PSP 1 w Kaletach

21.01

Spotkanie z przedstawicielami Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

19.01

II międzynarodowe seminarium - POB4 Inteligentne miasta i mobilność przyszłości

19.01

Seminarium naukowe POB1 Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna

19.01

Seminarium naukowe Priorytetowego Obszaru Badawczego Ochrona Klimatu i Środowiska, Nowoczesna Energetyka

15.01

Warsztaty gier planszowych

13.01

Spotkanie POB5 Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0 – Podsumowanie – Plany - Projekty

12.01

Zostań z Nami! Spotkanie dla kandydatów na studia II stopnia

22.12

Konferencja prasowa Miasta Katowice - Życie zmienia naukę

10.12

Międzynarodowa Konferencja Naukowa EPAE (Environmental Protection & Energy)

09.12

Konferencja tematyczna POB5: Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0 - Transformacja cyfrowa - Szybkie prototypowanie układów

07.12

Spotkanie dla kandydatów na studia magisterskie na kierunku automatyka i robotyka

02.12

Seminarium POB2 Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych: Prawne regulacje Komisji Europejskiej dotyczące szucznej inteligencji

25.11

Konferencja tematyczna (II edycja) poświęcona podobszarom POB5 Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0

24.11

Seminarium naukowe POB1 Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna

23.11

Prezentacja Laboratorium Wirtualnego Latania dla Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego

21.11

Prezentacja Laboratorium Wirtualnego Latania

20.11

Czy chińskiego można się nauczyć?

19.11

Finał konkursu Three Minute Thesis® (3MT®)

19.11

XI Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Języki obce – klucz do dialogu”

19.11

XXV edycja konferencji Gliwickie Spotkania Naukowe

18.11

Konferencja "Technika przyjazna człowiekowi - Piękno maszyn i ich rola dla człowieka w IV rewolucji przemysłowej"

17.11

Ogólnouczelniany e-panel dyskusyjny Project Based Learning

17.11

Zobaczyć niewidzialne - zajecia popularyzujące naukę dla dzieci wczesnoszkolnych

15.11

Spotkanie z cyklu GOŚĆ SPECJALNY - Chemometria w badaniach naukowych oraz wdrażaniu ich wyników

10.11

I konferencja młodych naukowców w ramach POB4 Inteligentne miasta i mobilność przyszłości

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie