photo
od 09-11-2021
od 10:00
do 09-11-2021
do 11:30
Autor: Anna Orłowska Publikacja: 26.10.2021 Aktualizacja: 26.10.2021

Project FLOWCHAR Launching Event

Rusza projekt FlowChar kierowany przez naukowców z Katedry Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Przedsięwzięcie ma na celu rozwój systemu wytwarzania w skojarzeniu energii elektrycznej, ciepła i czystej wody, wykorzystującego zasoby odnawialne i opartego na zasadach gospodarki o obiegu zamkniętym. Seminarium inaugurujące prace badawcze odbędzie się 9 listopada 2021 roku na platformie MS Teams.

Ideą projektu „Flow electrodes from biomass-derived char” (akronim FlowChar) jest zintegrowanie dwóch procesów:

  1. Wytwarzania ciepła i energii elektrycznej przy wykorzystaniu gazu syntezowego powstałego na drodze zgazowania biomasy
  2. Produkcji czystej wody za pomocą dejonizacji pojemnościowej wody słonawej lub morskiej przy użyciu elektrod przepływowych.

Koncepcja zintegrowanego systemu zgazowania i odsalania polega na tym, że karbonizat, czyli stały materiał powstający podczas konwersji biomasy, kierowany jest do instalacji oczyszczania wody, gdzie jony obecne w zasolonej wodzie adsorbowane są na jego powierzchni, po czym nasycony jonami sodu karbonizat zawracany jest do procesu zgazowania. Przewidywaną zaletą takiego rozwiązania jest zastąpienie komercyjnie produkowanego węgla aktywowanego elektrodą z materiału półodpadowego, a także wykorzystanie katalitycznych właściwości sodu do poprawienia sprawności procesu zgazowania.

Połączenie produkcji energii elektrycznej, ciepła oraz uzdatnionej wody jedną, kompleksową technologią sprawdziło by się w miejscach, w których podłączenie mediów jest utrudnione. Rozwiązanie to byłoby szczególnie pożądane dla sektora rolniczego, który generuje znaczne ilości biomasy odpadowej, zużywa sporo energii elektrycznej i ciepła procesowego, a jednocześnie ma duże zapotrzebowanie na wodę.

W ramach projektu FlowChar wykonane zostanie studium wykonalności proponowanej koncepcji. Program badań rozpocznie się od przygotowania karbonizatów w warunkach laboratoryjnych, pozwalających na dokładną kontrolę procesu, a tym samym właściwości powstającego materiału. W kolejnym kroku planowane jest badanie sprawności odsalania wody z wykorzystaniem elektrod przepływowych wykonanych z otrzymanych karbonizatów. Końcowa faza projektu przewiduje ocenę potencjalnej poprawy sprawności procesu zgazowania na skutek wykorzystania w nim karbonizatu nasyconego jonami sodu.

Projekt FlowChar (nr umowy NOR/SGS/FlowChar/0062/2020-00) został wyłoniony w drodze konkursu organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Small Grant Scheme 2020, finansowanego w ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowego na lata 2014-2020, na projekty badawcze realizowane przez kobiety naukowców w obszarze nauk technicznych. Dwuletni projekt realizowany będzie przez dr inż. Agnieszkę Korus (kierownik projektu) i mgr inż. Paulinę Wienchol z Katedry Techniki Cieplnej Politechniki Śląskiej. Wsparcie merytoryczne młodego zespołu badawczego zadeklarowali również doświadczeni naukowcy z Politechniki Wrocławskiej oraz SINTEF Energy Research, renomowanego norweskiego instytutu badawczego.

O idei projektu, głównych zadaniach badawczych oraz czekających ich wyzwaniach twórcy projektu rozmawiali będą podczas spotkania rozpoczynającego projekt, które odbędzie się 9 listopada 2021 o godz. 10:00. Ze względów epidemicznych przeprowadzone zostanie ono w sposób zdalny, na platformie MS Teams. Wydarzenie rozpocznie prezentacja koncepcji projektu, a następnie uczestnicy spotkania zostaną zaproszeni do wzięcia udziału w dyskusji otwartej. Szczegółowy program zebrania oraz formularz rejestracyjny dostępne są pod adresem: https://tinyurl.com/FlowChar. Spotkanie prowadzone będzie w języku angielskim.

Udostępnij:fbtwitter
1 z 7
photo

Spotkanie dla kandydatów na studia magisterskie na kierunku automatyka i robotyka

Anna Orłowska
2021-12-07 08:10:06
2021-12-07 08:15:32
07.12
photo

Konferencja tematyczna POB5: Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0 - Transformacja cyfrowa - Szybkie prototypowanie układów

Anna Orłowska
2021-12-07 07:44:13
2021-12-07 07:53:39
09.12
photo

Seminarium POB2 Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych: Prawne regulacje Komisji Europejskiej dotyczące szucznej inteligencji

Anna Orłowska
2021-11-30 08:23:34
2021-11-30 08:31:26
02.12
photo

Wykłady, pokazy i demonstracje dla uczniów PSP 1 w Kaletach

Anna Orłowska
2021-11-23 13:59:27
2021-11-23 14:03:55
28.01
photo

Seminarium naukowe POB1 Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna

Anna Orłowska
2021-11-19 14:27:46
2021-11-23 13:59:45
24.11
photo

Prezentacja Laboratorium Wirtualnego Latania dla Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego

Anna Orłowska
2021-11-19 14:20:09
2021-11-19 14:24:58
23.11
photo

XI Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Języki obce – klucz do dialogu”

Anna Orłowska
2021-11-19 14:11:05
2021-11-19 14:20:32
19.11
photo

Prezentacja Laboratorium Wirtualnego Latania

Anna Orłowska
2021-11-19 13:53:58
2021-11-19 14:02:24
21.11
photo

Zobaczyć niewidzialne - zajecia popularyzujące naukę dla dzieci wczesnoszkolnych

Anna Orłowska
2021-11-15 14:05:49
2021-11-15 14:11:44
17.11
photo

Ogólnouczelniany e-panel dyskusyjny Project Based Learning

Anna Orłowska
2021-11-15 13:41:07
2021-11-15 13:49:09
17.11
photo

Czy chińskiego można się nauczyć?

Anna Orłowska
2021-11-15 11:46:30
2021-11-15 11:54:26
20.11
photo

Konferencja "Technika przyjazna człowiekowi - Piękno maszyn i ich rola dla człowieka w IV rewolucji przemysłowej"

Anna Orłowska
2021-11-10 14:25:22
2021-11-10 14:30:19
18.11
photo

Spotkanie z cyklu GOŚĆ SPECJALNY - Chemometria w badaniach naukowych oraz wdrażaniu ich wyników

Anna Orłowska
2021-11-10 14:16:44
2021-11-10 14:20:50
15.11
photo

I konferencja młodych naukowców w ramach POB4 Inteligentne miasta i mobilność przyszłości

Anna Orłowska
2021-11-08 09:49:19
2021-11-08 09:54:35
10.11
photo

Konferencja tematyczna (II edycja) poświęcona podobszarom POB5 Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0

Anna Orłowska
2021-11-08 09:42:23
2021-11-08 10:36:49
25.11
photo

Planszówki w Radlinie

Anna Orłowska
2021-11-04 08:00:51
2021-11-04 08:07:52
06.11
1 z 7

Wydarzenia

Pokaż wszystkie
28.01

Wykłady, pokazy i demonstracje dla uczniów PSP 1 w Kaletach

10.12

Międzynarodowa Konferencja Naukowa EPAE (Environmental Protection & Energy)

09.12

Konferencja tematyczna POB5: Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0 - Transformacja cyfrowa - Szybkie prototypowanie układów

07.12

Spotkanie dla kandydatów na studia magisterskie na kierunku automatyka i robotyka

02.12

Seminarium POB2 Sztuczna inteligencja i przetwarzanie danych: Prawne regulacje Komisji Europejskiej dotyczące szucznej inteligencji

25.11

Konferencja tematyczna (II edycja) poświęcona podobszarom POB5 Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0

24.11

Seminarium naukowe POB1 Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna

23.11

Prezentacja Laboratorium Wirtualnego Latania dla Rybnickiego Uniwersytetu Dziecięcego

21.11

Prezentacja Laboratorium Wirtualnego Latania

20.11

Czy chińskiego można się nauczyć?

19.11

Finał konkursu Three Minute Thesis® (3MT®)

19.11

XI Konferencja Naukowo-Dydaktyczna „Języki obce – klucz do dialogu”

19.11

XXV edycja konferencji Gliwickie Spotkania Naukowe

18.11

Konferencja "Technika przyjazna człowiekowi - Piękno maszyn i ich rola dla człowieka w IV rewolucji przemysłowej"

17.11

Ogólnouczelniany e-panel dyskusyjny Project Based Learning

17.11

Zobaczyć niewidzialne - zajecia popularyzujące naukę dla dzieci wczesnoszkolnych

15.11

Spotkanie z cyklu GOŚĆ SPECJALNY - Chemometria w badaniach naukowych oraz wdrażaniu ich wyników

10.11

I konferencja młodych naukowców w ramach POB4 Inteligentne miasta i mobilność przyszłości

09.11

Project FLOWCHAR Launching Event

06.11

Planszówki w Radlinie

06.11

Eliminacje konkursu Three Minute Thesis® (3MT®)

05.11

Wykłady i warsztaty dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego nr II w Gliwicach

04.11

Spotkanie z cyklu Gość specjalny - Cybersecurity

29.10

Briefing prasowy - Przeszłość i przyszłość zawodów przemysłowych na Śląsku

28.10

IB wokół nas: Modelowanie wypadków samochodowych

25.10

Konkurs "Elektronika - by żyło się łatwiej" (Edycja 2022)

23.10

Warsztaty gier planszowych

20.10

Wykłady i warsztaty dla uczniów Technikum nr 4 w Bytomiu

18.10

Giełda Pracodawcy, Przedsiębiorczości i Technologii

18.10

International Staff Training Week 2021

16.10

Rybnicki Little Air Show - Święto Latawca

15.10

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022 we Wspólnej Szkole Doktorskiej

14.10

Ścieżki kariery w sektorze kosmicznym i możliwości rozwoju zawodowego po studiach

13.10

Wykłady i warsztaty dla uczniów Technikum nr 2 w Knurowie

13.10

Wykłady i warsztaty dla uczniów Technikum nr 4 w Bytomiu

09.10

Śląski Festiwal Nauki

09.10

Noc Naukowców Politechniki Śląskiej 2021

04.10

EURECA-PRO Week na Politechnice Śląskiej

01.10

Inauguracja roku akademickiego 2021/2022

27.09

Seminarium POB1: Onkologia obliczeniowa i spersonalizowana medycyna

17.09

Rybnickie Targi Edukacji

11.08

Szkoła Liderów - szkolenia on-line

23.07

Bezpłatne szkolenie AgilePM Foundation - Biuro Karier Studenckich zaprasza studentów WOIZ

12.07

“Can you code a game tonight”

05.07

Piknik Politechniki Śląskiej dla Maturzystów

05.07

3rd International Radiocarbon in the Environment Conference

01.07

POB5 - Przemysł 4.0 - Lingwistyka - spotkanie interdyscyplinarne

28.06

X Międzynarodowe Sympozjum Młodych Naukowców pt. „Transport Problems” i XIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pt. „Transport Problems”.

28.06

ENTHRAL Summer School on vascular bioengineering

24.06

POB5 Automatyzacja procesów i Przemysł 4.0 - II Konferencja tematyczna - Systemy zarządzania - Diagnostyka techniczna i utrzymanie ruchu

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie