A A+ A++


ŚWIADOMOŚĆ MIĘDZYKULTUROWA I RÓŻNORODNOŚĆ KULTUROWA: KURS ONLINE (IACD MOOC)

Jeżeli jesteś zainteresowany/a budowaniem swojej wiedzy międzykulturowej i wrażliwości na różnorodność kulturową, możesz wziąć udział w otwartym kursie online. Zapewnia on otwarty i samodzielny dostęp do materiałów dydaktycznych i treści nauczania w zakresie świadomości i komunikacji międzykulturowej oraz różnorodności kulturowej.

TREŚĆ KURSU:

Witamy w IACD MOOC, wprowadzenie

Dział 1: Wprowadzenie do IACD MOOC - 4 części | 1 Zadanie

Czym jest kultura? Koncepcja kultury. Teorie kultury

Dział 2: Czym jest kultura? Koncepcje kultury. Podejścia w definiowaniu kultury - 8 części 

Dział 3: Wymiary kultury - Dystans kulturowy pomiędzy krajami: Tożsamość, władza, płeć, niepewność, czas i zaspokojenie potrzeb - 6 części 

Dział 4: Taksonomie kulturowe. Krytyczne podejście do taksonomii kulturowych - 7 części

Dział 5: Badanie wartości świata - 7 Części

Kultura w czasie i przestrzeni: Różnorodność etniczna, językowa i kulturowa

Dział 6: Zrozumienie różnorodności etnicznej i kulturowej - obywatelstwo wielokulturowe i tożsamość etniczna - 9 części

Dział 7: Bariery językowe jako ukryty wymiar kultury - 7 części

Dział 8: Rozumienie płci i ról płciowych w różnych kontekstach kulturowych - 5 części

Europejska tożsamość kulturowa i różnorodność: Zjednoczeni w różnorodności

Dział 9: Tożsamość europejska i wartości europejskie - zjednoczeni w różnorodności - 3 części

Dział 10: Europa 2020: obecny stan tożsamości i różnorodności Unii Europejskiej - 5 części

Dział 11: Tożsamość i wartości europejskie odzwierciedlone w kulturze - 7 części

Dział 12: Międzykulturowa siedziba Europy: Raport z Brukseli - 3 części

Umiejętność komunikacji międzykulturowej

Dział 13: Wprowadzenie do pracy nad komunikacją - 2 części

Dział 14: Komunikacja międzykulturowa: Kultura jako ramy komunikacji - 3 części

Dział 15: Kultura ma znaczenie: rola czynników kulturowych w komunikacji międzykulturowej - 3 części

Dział 16: Etykieta i protokół biznesowy: co robić, a czego unikać podczas prowadzenia interesów w określonych kulturach lub krajach - 3 części

Dział 17: Skuteczne strategie pracy w wielokulturowym środowisku biznesowym - 6 części

Dział 18: Podsumowanie IACD MOOC - 1 część

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie