A A+ A++

Prace usługowo-badawcze

U – prace usługowo-badawcze realizowane na zlecenie podmiotów zewnętrznych tj. firm lub osób fizycznych. Charakteryzują się pewną powtarzalnością, nie stanowią nowego, unikalnego rozwiązania.

 

O charakterze pracy decyduje każdorazowo kierownik pracy !

 

Do umowy pracy usługowej (U) lub potwierdzenia przyjęcia zamówienia należy dołączyć następujące załączniki:

  1. właściwą listę kontrolną zgodną ze wzorem zamieszczonym w Zarządzeniu nr 25/2019
  2. wniosek o zawarcie umowy ze szczegółowym uzasadnieniem charakteru zawieranej pracy wraz z zakresem czynności wykonawców biorących w niej udział (należy podać: imię i nazwisko wykonawcy, zadania do wykonania, kwoty planowanego wynagrodzenia, podpisy wykonawców),
  3. oryginał zamówienia złożonego na wykonanie pracy (z podaniem zakresu, terminu i kwoty brutto),
  4. planowaną kalkulację kosztów
  5. założenia pracy

 

Brak wymaganych załączników uniemożliwia wszczęcie procedury zawarcia umowy o wykonanie pracy U

Kalkulacja ceny Pobierz
Kalkulacja ceny - wyjaśnienia Pobierz
Kalkulacja ceny - wyjaśnienia PPK Pobierz
Umowa o wykonanie pracy usługowo-badawczej Pobierz
Potwierdzenie przyjęcia zamówienia Pobierz
Wniosek o zawarcie umowy + zakres czynności Pobierz
Protokół zdawczo odbiorczy Pobierz
Protokół zdawczo odbiorczy Wersja w języku angielskim Pobierz
Lista kontrolna 5 Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Admin