A A+ A++

Akty prawne dotyczące nostryfikacji dyplomu zagranicznego

Art.327 i art.328 ustawy z dnia 20 lipca 2018r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (tj.Dz.U. z 2020r.poz.85,z późn.zm.), Pobierz
Rozporządzenie MNiSW z dnia 28 września 2018r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą oraz potwierdzenia ukończenia studiów na określonym poziomie (Dz.U. z 2018r.poz.1881) Pobierz
Zarządzenie nr 78/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 27 kwietnia 2020.r. w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą, potwierdzenia ukończenia Studiów na określonym poziomie ora nostryfikacji stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą Pobierz
Zarządzenie nr 264/2020 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 12 listopada 2020, zmieniające zarządzenie w sprawie nostryfikacji dyplomów ukończenia studiów za granicą, potwierdzenia ukończenia Studiów na określonym poziomie ora nostryfikacji stopni naukowych I stopni w zakresie sztuki nadanych za granicą Pobierz

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie