A A+ A++

Wspólna szkoła doktorska

utworzenie_szkoly_doktorow

W ramach Szkoły Doktorów rozpoczęła działalność Wspólna Szkoła Doktorska. Umowę o utworzeniu i prowadzeniu szkoły doktorskiej pod nazwą „Wspólna Szkoła Doktorska” podpisali w dniu 30 maja 2019 Rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz dyrektorzy jednostek badawczo-rozwojowych z regionu - Głównego Instytutu Górnictwa, Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej Polskiej Akademii Nauk, Instytutu Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk oraz Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych Polskiej Akademii Nauk.

Podpisane porozumienie określa m.in. zakres kompetencji poszczególnych stron, zasady rekrutacji, obowiązki i kompetencje dyrektora szkoły doktorskiej i możliwości przystępowania do niej nowych jednostek oraz rezygnacji ze współpracy. Strony ustaliły, że jednostką koordynująca pracę szkoły doktorskiej będzie Politechnika Śląska. Do szkoły może być do niej przyjęta osoba, która posiada tytuł zawodowy magistra, magistra inżyniera lub równorzędny. Rekrutacja do szkoły odbywa się w drodze konkursu.

We Wspólnej Szkole Doktorskiej będzie prowadzone kształcenie przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w następujących dyscyplinach naukowych:

 • architektura i urbanistyka,
 • automatyka, elektronika i elektrotechnika,
 • inżynieria biomedyczna, 
 • informatyka techniczna i telekomunikacja,
 • inżynieria lądowa i transport,
 • inżynieria chemiczna,
 • inżynieria materiałowa,
 • inżynieria mechaniczna, 
 • inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka,
 • nauki chemiczne,
 • nauki o zarządzaniu i jakości.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie