A A+ A++

Konferencja dla Młodych Naukowców - COVID-19 - SPOJRZENIE MŁODYCH NAUKOWCÓW.

Serdecznie zapraszamy do udziału w II Edycji Konferencji dla Młodych Naukowców o bardzo ważnymtemacie: COVID-19 - SPOJRZENIE MŁODYCH NAUKOWCÓW.DZIĘKUJĘKonferencja (Edycja II) odbędzie się: 26-27.02.2022 za pośrednictwem Internetu.https://doktorant.com.pl/index.php/smn2022

Rekrutacja do 17.12.2021.ZAPRASZAMZ pozdrowieniamiDr inż. Marcin Kuczerakonferencja@doktorant.com.plWażne:Możliwość zaprezentowania referatu i/lub posteru o tematyce bezpośrednio lub pośrednio związanej z pandemią Covid-19.Wystąpienie może poruszać zagadnień dotyczących np.:- negatywnego wpływu pandemii Covid-19 na ludzi,- negatywnego wpływu Covid-19 na poszczególne branże,- działań podejmowanych przez młodych naukowców w celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii,- identyfikacji zagrożeń związanych z pandemią,- analizy działań podejmowanych w celu ograniczenia skutków pandemii dla poszczególnych branż,- naukowej analizy skutków pandemii,- itp.Liczymy na kreatywność Uczestników.Trzy główne cele konferencji:Wskazanie zainteresowań Młodych Naukowców w aspekcie pandemii Covid-19.Zaprezentowanie zagadnień naukowych i wyników badań z różnych dziedzin w odniesieniu do trwającej pandemii Covid-19 (w formie referatu lub posteru).Wymiana doświadczeń naukowych i zawodowych (możliwość zadawania pytań i uzyskania odpowiedzi).

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie