A A+ A++

Zasady funkcjonowania Biblioteki Politechniki Śląskiej - poziom żółty


Szczegółowe zasady korzystania z Biblioteki Politechniki Śląskiej
:

 • Z Biblioteki korzystać mogą pracownicy, doktoranci i studenci Politechniki Śląskiej, osoby wykonujące prace na zasadach określonych w odrębnych umowach zawartych z Politechniką Śląską, a także uczniowie i nauczyciele szkół średnich, z którymi Biblioteka podpisała stosowne porozumienie.
 • Z Biblioteki mogą korzystać również osoby z zewnątrz, po wcześniejszym wypełnieniu formularza dostępnego na Portierni Biblioteki.
 • Ze zbiorów w Czytelniach korzysta się samodzielnie, przy użyciu jednorazowych rękawiczek. Dodatkowo, w Czytelni nr 2 udostępnia się czasopisma, a w Czytelni nr 1 udostępnia się prace doktorskie (w tym przed obroną).
 • Użytkownicy mogą korzystać z bibliotecznego sprzętu komputerowego oraz skanerów (dostępnych w Czytelniach 1 i 2).
 • W Czytelni 2 dostępny jest sprzęt przeznaczony dla osób niewidzących i słabowidzących.
 • Nowi czytelnicy zapisują się online: Rejestracja nowych czytelników. Prosimy o mail do Wypożyczalni bg.wypozycz@polsl.pl  z prośbą o aktywację konta. Po otrzymaniu maila zwrotnego można zamówić książki. Po odbiór książek należy zgłosić się z legitymacją studencką najwcześniej po 24 godzinach od zamówienia i w ciągu 14 dni.
 • Wypożyczone książki należy oddać w wyznaczonym terminie. Biblioteka nalicza opłaty za nieterminowy zwrot. Prosimy o monitorowanie swoich kont bibliotecznych
 • Studentom i pracownikom naszej Uczelni rekomendujemy korzystanie ze zbiorów elektronicznych, dostępnych także z komputerów domowych przez system HAN oraz szkolenie na Platformie Zdalnej Edukacji  Zbiory i usługi Biblioteki dla edukacji zdalnej.
 • Zachęcamy prowadzących zajęcia dydaktyczne do zgłaszania publikacji przeznaczonych do udostępniania zdalnego w Dydaktycznej Bibliotece Cyfrowej
 • Biblioteka realizuje skanowanie zamówionych drogą mailową materiałów (fragmentów książek, artykułów z czasopism) na indywidualne zamówienie Czytelnika.

Osoby korzystające z Biblioteki proszone są o zachowanie zasad bezpieczeństwa

Zasady bezpieczeństwa przyjęte w Bibliotece:

 • Osoby korzystające z Czytelń zobowiązane są do podania dyżurnemu bibliotekarzowi danych umożliwiających identyfikację Czytelnika.
 • Pracownicy oraz użytkownicy Biblioteki powinni bezwzględnie stosować się do zasad profilaktycznych przedstawianych i aktualizowanych przez Główny Inspektorat Sanitarny i Ministerstwo Zdrowia.
 • W Bibliotece obowiązują zasady zapisane w aktualnych zarządzeniach JM Rektora Politechniki Śląskiej (dostępne na stronie WWW Politechniki Śląskiej oraz w wersji tradycyjnej – w Czytelniach Biblioteki).
 • Przed wejściem do Biblioteki obowiązuje bezwzględny pomiar temperatury (przy Portierni) oraz dezynfekcja rąk.
 • Na terenie budynku Biblioteki obowiązuje zakrywanie ust i nosa, a także powszechna zasada zachowania dystansu społecznego.
 • Osoba z wyraźnymi oznakami choroby (do których należy np. temperatura powyżej 37,5oC, uporczywy kaszel, trudności w oddychaniu), nie zostanie wpuszczona na teren Biblioteki.
 • W Czytelniach i innych strefach oznaczono miejsca przeznaczone dla Czytelników.
 • W czasie godzin otwarcia w Bibliotece odbywają się przerwy na wietrzenie pomieszczeń.
 • Dla bezpieczeństwa czytelników wszystkie zwracane książki poddawane są trzydniowej kwarantannie. Dopiero po upływie tego czasu będą mogły być ponownie skierowane do udostępnienia.

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie