A A+ A++

„Multimodalny system wspomagania spersonalizowanej terapii
z wykorzystaniem pobudzeń metrorytmicznych i chodu z kijkami RAS 4 NoW.

 

Źródło finansowania: Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Inteligentny Rozwój. Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka 1/1.1.1/2021 „Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa”.

Nr projektu: 07/010/FSB22/1014

Termin realizacji: 01.01.2022 – 31.12.2023r.

Krótki opis projektu: Podjęte w projekcie wyzwanie technologiczne pozostaje w konwencji działań prozdrowotnych, których istotność implikuje obecny styl życia oraz tania i wysoko kaloryczna żywność oraz stan pandemii i długofalowe skutki. Problem badawczy polega na zapewnieniu takiego biocybernetycznego sprzężenia zwrotnego, by sygnały generowane przez chodzącego człowieka mogły zostać mu przekazane w czytelnej formie inspirującej do skoordynowanego i poprawnego działania. Wykorzystuje się przy tym efekt neuronalny tzw. muzycznego porywania
(Music Entrainment), tzn. inicjacji motoryki za pomocą impulsów metro-rytmicznych (Rhythmic Auditory Stimulation).
Przewagę konkurencyjną zapewnia interdyscyplinarny zespół autorski, obejmujący biomechatroników, neurologów, fizjoterapeutów i antropologów. Kierownik B+R projektu reprezentuje łącznie obszar elektroniki, muzyki
(dwa ukończone dzienne kierunki muzyczne) i biocybernetyki. Kadra B+R jest wzmocniona udziałem naukowym prof. Haueisena, reprezentującego Technische Universität Ilmenau, zajmującego się badaniami skutkami neurologicznymi pobudzeń akustycznych.

Rezultat projektu-produkt i usługa związana z jego długookresową eksploatacją, wykorzystaną do:
1) nauki poprawnego ruchu,
2) korekty nabytych dysfunkcji,
3) kształtowania nawyku drobiazgowej dbałości o siebie,
4) monitorowania procesu sukcesywnej rehabilitacji,
5) wykorzystania naturalnych skłonności do optymalizacji nakładu energetycznego.

Cele projektu: Celem projektu RAS 4 NoW jest opracowanie innowacyjnego systemu wspomagania kontroli ruchu ciała i parametrów wydolnościowych człowieka w czasie chodzenia rekreacyjnego lub prozdrowotnego. Funkcją jest wczesna profilaktyka, a w przypadku nieprawidłowości układu kostno-stawowego lub krążeniowo-oddechowego również długookresowa i kontrolowana korekta. Użycie kijów z rejestratorami dźwięku zapewnia słuchową informację zwrotną. Podstawą działania jest matematyczny model muzycznego porywania.

Planowane efekty: a) wdrożenie metodologii autokontroli motoryki własnego ciała z wykorzystaniem dostępnych narzędzi informatyczno-elektronicznych i sygn. biol. – RAS 4S;
b) opracowanie metody efektywnej nienadzorowanej rehabilitacji długookresowej dla chodzących pacjentów poudarowych, z wykorzystaniem systemu doradczego ze zdalnym udziałem fizjoterapeuty – RAS 4M.

Wartość projektu: 7 037 512,04 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 5 510 790,08 PLN

W skład konsorcjum wchodzą: Telvis P.U.P. Sp. z o.o., Politechnika Śląska, Comfortel Sp. z o.o.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie