A A+ A++

Katedra Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa

MASZYNY INŻYNIERYJNE I ROBOTYKA PRZEMYSŁOWA

ścieżka dyplomowania na kierunku kształcenia

GEOINŻYNIERIA I EKSPLOATACJA SUROWCÓW

W Katedrze Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa prowadzona jest ścieżka dyplomowania „Maszyny Inżynieryjne i Robotyka Przemysłowa” w ramach kierunku kształcenia „Geoinżynieria i Eksploatacja Surowców” na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Studia prowadzone są na dwóch stopniach. Studia I stopnia trwają siedem semestrów, kończą się egzaminem dyplomowym, po którym absolwent uzyskuje tytuł zawodowy inżyniera. Natomiast studia II stopnia trwają trzy semestry, kończą się obroną pracy dyplomowej magisterskiej, po której absolwent uzyskuje tytuł zawodowy magistra inżyniera.

Nauczanie prowadzone jest w oparciu o nowoczesne metody z wykorzystaniem bazy komputerowej i laboratoryjnej.

 

MASZYNY INŻYNIERYJNE I ROBOTYKA PRZEMYSŁOWA

Nowy kierunek kształcenia „Geoinżynieria i Eksploatacja Surowców” prowadzony na Wydziale Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej w zakresie oferowanej ścieżki dyplomowania „Maszyny Inżynieryjne i Robotyka Przemysłowa” daje szerokie możliwości nabycie wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu maszyn inżynieryjnych i robotyki przemysłowej. Jest to jeden z najszybciej rozwijających się obszarów przemysłu, który ze względu na duże zapotrzebowanie rynkowe stwarza bardzo dobre perspektywy dla absolwentów tego kierunku. Najlepiej świadczy o tym bardzo szybko rozwijający się świat inteligentnych i autonomicznych maszyn i robotów przemysłowych oraz linii produkcyjnych. Nabyta zwiedza łączy ze sobą wiele dziedzin: mechanikę, budowę maszyn, diagnostykę, eksploatację i robotykę, kształtując tym samym nowoczesnego inżyniera.

 

MGBiD_fot

 

Absolwent ścieżki dyplomowania Maszyny Inżynieryjne I Robotyka Przemysłowa otrzymuje tytuł inżyniera i posiada kompletną wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne w zakresie budowy i eksploatacji maszyn inżynieryjno-budowlanych, drogowych i górniczych, mechaniki, automatyki procesów przemysłowych i robotyki przemysłowej. Posiada również umiejętności projektowania i eksploatacji maszyn, urządzeń, pojazdów, sprzętów oraz specjalistycznej aparatury diagnostycznej i pomiarowej stosowanej w nowoczesnej gospodarce.

Zna pojęcia ogólne i definicje robotyki, klasyfikacji i budowy robotów przemysłowych oraz ich właściwości funkcjonalne i kinematykę manipulatorów. Absolwent gruntownie nabywa wiedzę z najnowszych zagadnień techniki, jakim jest inżynieria odwrotna w zakresie: poznania etapów w procesie inżynierii odwrotnej, metod stykowych i bezstykowych stosowanych w dyskretyzacji geometrii obiektów, urządzeń stosowanych do digitalizacji elementów, zastosowania inżynierii odwrotnej w ocenie stopnia zużycia eksploatacyjnego oraz wykorzystania druku 3D w inżynierii odwrotnej.

Absolwent zna pojęcia z zakresu mechatroniki, budowy i funkcjonalnego opisu układów mechatronicznych, ich analizy, optymalizacji i projektowanie oraz techniki sterowania i regulacji.

Ma wiedzę z zakresu doboru materiałów konstrukcyjnych do zastosowań inżynierskich i wytrzymałości materiałów, wytwarzania i diagnostyki technicznej oraz monitoringu maszyn i urządzeń. Ma ukształtowane umiejętności stosowania technik wspomagania komputerowego prac kreślarskich 2D i 3D i opracowania dokumentacji technicznej oraz wizualizacji elementów przestrzeni technicznej.

Ma umiejętności doboru maszyn urabiających i systemów mechanizacyjnych w górnictwie odkrywkowym i podziemnym. W ramach programu studiów kształtowana jest wiedza związana z m.in.: metodami numerycznymi do modelowania mechanizmów płaskich i przestrzennych, podstawami tribologii, podstawami hydromechaniki i roli, budowy i zasady działania elementów hydrauliki siłowej i układów pneumatycznych, napędów elektrycznych i spalinowych.

Absolwent ma ukształtowane umiejętności projektowania i doboru technologii robót ziemnych i drogowych oraz zna wymagania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania maszyn inżynieryjnych.

Absolwent ścieżki dyplomowania Maszyny Inżynieryjne I Robotyka Przemysłowa zdobywa również szerokie umiejętności z zakresu:

 • pracy indywidualnej i w zespole,
 • korzystania z informacji technicznych,
 • przygotowania, zaprezentowania i prowadzenia dyskusji na temat opracowanego zadania z zakresu maszyn inżynieryjnych i robotyki przemysłowej,
 • nowoczesne analizy wytrzymałościowej elementów konstrukcyjnych maszyn,
 • udziału w projektowaniu, wytwarzaniu, przeglądach, remontach i bezpiecznym użytkowaniu maszyn inżynieryjnych oraz w projektowaniu systemów technologicznych,
 • stosowania narzędzi wspomagania komputerowego projektowania (CAD, MES) i obliczeń inżynierskich,
 • doboru maszyn i środków transportu w pracach inżynieryjno-budowlanych i drogowych, transportowych i górniczych oraz logistyki,
 • budowy i eksploatacji sieci elektroenergetycznych i napędów, szczególnie w warunkach górniczych,
 • analizowania i rozwiązywania zagadnień inżynierskich w zakresie działania maszyn, urządzeń i środków transportu,
 • tworzenia modeli dynamicznych maszyn, wyznaczania obciążeń dynamicznych i prowadzenia badań komputerowych,
 • tworzenia symulacji komputerowych do weryfikacji konstrukcji maszyn i urządzeń,
 • planowania i wykonywania eksperymentów, w tym pomiarów wielkości elektrycznych i mechanicznych, oraz interpretowania uzyskanych wyników,
 • wykorzystywania zrobotyzowanych technologii wytwarzania w budowie maszyn oraz automatyzacji procesów przemysłowych,
 • skonfigurowania i zaprogramowania działania robota przemysłowego.

Absolwent tej ścieżki poznaje gruntownie również:

 • techniki komputerowe CAD do projektowania i wizualizacji elementów przestrzeni technicznej.
 • narzędzia i metody komputerowego wspomagania projektowania i obliczeń inżynierskich.
 • narzędzia programistyczne do projektowania elementów maszyn i zespołów mechanicznych.
 • zrobotyzowane technologie wytwarzania w budowie maszyn.
 • nowoczesne systemy sterowania i ich modelowanie.

 

Absolwent ścieżki dyplomowania Maszyny Inżynieryjne I Robotyka Przemysłowa ma bardzo szerokie perspektywy podjęcia pracy w:

 • zakładach przemysłu elektromaszynowego
 • podziemnych i odkrywkowych zakładach górniczych
 • organach nadzoru górniczego
 • zakładach przemysłu motoryzacyjnego
 • zakładach maszyn i urządzeń przemysłowych
 • firmach wdrożeniowych i eksploatacyjnych maszyn i urządzeń oraz zautomatyzowanych linii produkcyjnych
 • działach utrzymania ruchu zakładów produkcyjnych, wyposażonych w nowoczesne, zautomatyzowane i zrobotyzowane linie produkcyjne
 • biurach projektowych, instytucjach naukowych, jednostkach badawczych i badawczo-rozwojowych przemysłu, jednostkach doradczych oraz przedsiębiorstwach obrotu maszynami i urządzeniami
 • firmach konsultingowych, konstrukcyjnych i technologicznych
 • jednostkach odbioru technicznego oraz jakościowego produktów i materiałów
 • Jednostkach akredytacyjnych i atestujących oraz innych wymagających wiedzy technicznej
 • prowadzeniu własnej działalności gospodarczej

Ścieżka dyplomowania Maszyny Inżynieryjne I Robotyka Przemysłowa na kierunku Geoinżynieria i Eksploatacja Surowców daje absolwentowi olbrzymie spektrum zatrudnienia i wykorzystania swojej nabytej wiedzy, ze względu na swój jedyny i niepowtarzalny interdyscyplinarny charakter.

 

PODEJMIJCIE WYZWANIE I STUDIUJCIE

MASZYNY INŻYNIERYJNE I ROBOTYKĘ PRZEMYSŁOWĄ

NA KIERUNKU

GEOINŻYNIERIA I EKSPLOATACJA SUROWCÓW

A ZDOBĘDZIENIE POSZUKIWANY ZAWÓD I INTERDYSCYPLINARNE WYKSZTAŁCENIE

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie