A A+ A++

Nazwa projektu: POIR.04.01.04-00-0081/17 – Program Operacyjny Inteligentny Rozwój konkurs 4.1.4   – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego – Fundusze Europejskie (NCBiR)

 • tytuł projektu: ”Opracowanie innowacyjnych przenośników zgrzebłowych o zwiększonej podatności rozruchowej i trwałości eksploatacyjnej”
 • okres realizacji: 36 m-cy (od 01.07.2018 do 30.06.2021)
 • Konsorcjanci:
  • Katedra Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa, Wydział Górnictwa,
  • Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Politechnika Śląska,
  • Przedsiębiorstwo FENA Sp. z o.o. ze Świętochłowic,
   Przedsiębiorstwo Patentus S.A. z Pszczyny.
 • Budżet projektu:
  • całkowity: 5 775 095,25 zł
  • dofinansowanie: 3 923 157,75 zł
  • Politechnika Śląska: 1 174 345,25 zł
 • Opis i zakres projektu:

Zasadniczym celem projektu jest zaprojektowanie i wytworzenie prototypu przenośnika zgrzebłowego charakteryzującego się zwiększoną podatnością rozruchową i zwiększoną trwałością. Zwiększona podatność rozruchowa przenośników zostanie uzyskana poprzez opracowanie postaci aplikacyjnej mechanicznego sprzęgła podatnego skrzętnie, które zostało już przebadane w warunkach laboratoryjnych i na tym etapie potwierdzono jego zdolności do minimalizacji sił dynamicznych generowanych w trakcie fazy rozruchu maszyn roboczych. Cechą unikalną tego komponentu jest możliwy kąt skręcenia poszczególnych członów dochodzący do 270 stopni. Tak duża podatność sprzęgła umożliwia uzyskanie korzystnych warunków rozruchu maszyn transportowych, co znacząco wpłynie na wydajność kompleksu ścianowego poprzez skrócenie czasu rozruchu oraz zwiększenie trwałości z uwagi na zminimalizowanie sił dynamicznych powstających w trakcie tego rozruchu. Cechą charakterystyczną układu przenoszenia napędu przenośnika, w skład którego będzie wchodzić sprzęgło podatne skrętnie, będzie jego przystosowanie do zmienności obciążenia typowego np. do aplikacji górniczych.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie