A A+ A++

Nazwa projektu: TECHMATSTRATEG-III/0028/2019 – Strategiczny Program Badań Naukowych i Prac Rozwojowych – Nowoczesne Technologie Materiałowe. (NCBiR) – Fundusze Europejskie

 • tytuł projektu: „Opracowanie innowacyjnych hybrydowych warstw powierzchniowych złożonych z powłok antyzużyciowych dedykowanych uzębieniom przekładni zębatych do zespołów napędowych przenośników pracujących w trudnych warunkach eksploatacyjnych”
 • okres realizacji: 36 m-cy (od 01.07.2021 do 30.06.2024)
 • Konsorcjanci:
  • Politechnika Warszawska,
  • Katedra Mechanizacji i Robotyzacji Górnictwa, Wydział Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i Automatyki Przemysłowej, Wydział Mechaniczny-Technologiczny Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej, Politechnika Śląska,
  • Sieć Łukasiewicz – Instytut Spawalnictwa w Gliwicach i Instytut Technologii Eksploatacji w Radomiu,
  • Przedsiębiorstwo Patentus S.A. z Pszczyny.
 • Budżet projektu:
  • całkowity: 17 259 082,49 zł
  • dofinansowanie: 15 368 279,90 zł
  • Politechnika Śląska: 3 804 054,11 zł
 • Opis i zakres projektu:

Zasadniczym celem projektu jest opracowanie powłok antyzużyciowych na podłożu o zwiększonej odporności na pękanie, dostosowanych do specyfiki pracy uzębień przekładni zębatych o unikatowych cechach predestynujących je do pracy w trudnych warunkach eksploatacyjnych charakteryzujących się obecnością zanieczyszczeń stałych w oleju smarnym. Reprezentatywnym rezultatem projektu będzie prototyp przekładni zębatej charakteryzującej się podwyższoną odpornością na zużycie i zmniejszonymi oporami dzięki dedykowanej powłoce antyzużyciowej. Dla osiągnięcia powyższego celu zostanie opracowana nowa na skalę świata metoda wytwarzania uzębień kół zębatych łącząca nowoczesne sposoby utwardzania powierzchni i wytwarzania powłok węglowych o unikalnych cechach antyzużyciowych. Prowadzone będą prace dotyczące opracowania powłok antyzużyciowej na bazie metod PACVD, weryfikacji właściwości tribokorozyjnych oraz analizie właściwości wibroakustycznej prototypowych przekładni. Będą realizowane również prace badawcze nad nową metodą wytwarzania kół zębatych.

notatka_NANO-Hybryd-1

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie