A A+ A++
 
Potencjał naukowo-badawczy
Optoelektronika planarna
 • Analiza teoretyczna procesów wymiany jonowej w szkłach i zastosowanie ich do wytwarzania struktur światłowodowych w szkłach.

 • Projektowanie i wytwarzanie technika dyfuzji i elektrodyfuzji gradientowych elementów optyki zintegrowanej w podłożach szklanych

 • Technologia zol-żel w wytwarzaniu struktur światłowodowych

 • Analiza teoretyczna i projektowanie elementów optyki zintegrowanej

 • Modelowanie matematyczne światłowodowych struktur planarnych

 • Interferencja różnicowa w światłowodach planarnych i paskowych

 • Spektroskopia pola zanikającego

 • Oddziaływanie plazmonowe w strukturach planarnych

Optoelektronika światłowodowa
 • Badanie zjawisk interferencyjnych w światłowodach włóknistych (interferometry typu Fabry-Perot oraz Mach-Zender)

 • Badanie zjawisk polaryzacyjnych w światłowodach włóknistych

Sensory optoelektroniczne i akustoelektroniczne
 • Badanie zjawisk luminescencji w półprzewodnikach

 • Zjawiska luminescencji w sensorach gazowych

 • Badanie właściwości sensorowych cienkich warstw półprzewodników organicznych (ftalocyjaniny, polianiliny i inne) w układzie z akustyczna fala powierzchniową

 • Badanie przewodności elektrycznej cienkich warstw związków organicznych

 • Badanie wielowarstwowych optycznych struktur sensorowych typu: metal-dielektryk-półprzewodnik oraz metal-dielektryk-metal

 • Sensory optoelektroniczne

 • Wykorzystanie metod rozpoznawania wzorców w sensoryce gazów

 Akustyczne fale powierzchniowe
 • Propagacja akustycznej fali powierzchniowej w cienkich warstwach makromolekularnych związków organicznych w zastosowaniu do detekcji niskich koncentracji gazów toksycznych
 Emisja akustyczna
 • Zastosowanie emisji akustycznej do badań wyładowań niezupełnych w transformatorach mocy

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie