A A+ A++

Kandydaci na studia

Informacje dla kandydatów z niepełnosprawnościami i przewlekle chorych
Osoby niepełnosprawne mogą rekrutować się na dowolny, wybrany przez siebie kierunek studiów. Postępowanie kwalifikacyjne odbywa się na zasadach ogólnych. Szczegółowe informacje dotyczące studiów oferowanych na Politechnice Śląskiej oraz procesu rekrutacji dostępne są na stronie dla kandydatów. Prosimy o zapoznanie się z ofertą dydaktyczną Politechniki Śląskiej w celu wyboru najwłaściwszego dla siebie kierunku studiów. Dodatkowe informacje dotyczące zajęć na studiach można uzyskać na wydziałach.

W rekrutacji sprawdzian obowiązuje tylko kandydatów na kierunki Architektura i Architektura wnętrz. Kandydaci ci muszą wziąć udział w sprawdzianie uzdolnień artystycznych.

Osoby ubiegające się o dostosowanie formy sprawdzianu prosimy o wcześniejsze zgłoszenie się do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami co najmniej 2 tygodnie przed terminem sprawdzianu. W przypadku zgłoszeń po tym terminie nie możemy zagwarantować możliwości udzielenia wsparcia.

Pomoc podczas sprawdzianów
Oferujemy pomoc kandydatom z niepełnosprawnościami stosownie do ich szczególnych potrzeb. Forma wsparcia jest ustalana indywidualnie dla każdego kandydata i może obejmować:

  • dostosowanie formy sprawdzianu – przez zmianę formy z pisemnej na ustną lub z ustnej na pisemną,
  • możliwość zdawania sprawdzianu z wykorzystaniem dostosowanego komputera lub z użyciem oprogramowania wspomagającego,
  • adaptację materiałów egzaminacyjnych (materiały opracowane w brajlu, druku powiększonym lub w formie elektronicznej),
  • wydłużenie czasu trwania sprawdzianu – maksymalnie o 50%,
  • możliwość korzystania ze specjalistycznego sprzętu,
  • możliwość korzystania z zaleconego przez lekarza sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.

Kandydat ma możliwość skorzystania ze wsparcia asystenta, który pomoże przejść cały proces rekrutacji (zapoznanie kandydata z ofertą edukacyjną, zasadami i terminami rekrutacji, wsparcie w kontakcie z Biurem Obsługi Studentów wybranego Wydziału, pomoc w wypełnieniu dokumentów w systemie rekrutacyjnym IRK oraz w złożeniu dokumentów w Centralnej Komisji Rekrutacyjnej).

Forma wsparcia jest ustalana na podstawie przedstawionych przez kandydata informacji. Kandydatom mogą zostać zaproponowane również inne formy wsparcia, w zależności od rodzaju i stopnia ich niepełnosprawności.

Eureca-PRO logo

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie