A A+ A++

Pracownicy

Brak danych pracownika
Pracownik
Stanowisko / Funkcja /Jednostka organizacyjna
dziedzina i dyscyplina naukowa
słowa kluczowe
 • Adiunkt (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii)
 • St.Specjalista Inż-Tech. (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii)
 • Profesor (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii)
 • Adiunkt (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii)
 • Profesor uczelni (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii)
 • Profesor uczelni (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii)
 • Adiunkt (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii)
 • Adiunkt (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii)
 • Adiunkt (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii)
 • Profesor uczelni (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii)
 • Z-ca Przewodniczącego Rady Dyscypliny (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii)
 • Adiunkt (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii)
 • St.Technik (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii)
 • Asystent (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii)
 • Profesor uczelni (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii)
 • Adiunkt (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii)
 • Technik (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii)
 • Asystent (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii)
 • Specjalista Admin. (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii)
 • Profesor uczelni (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii)
 • Adiunkt (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii)
 • Asystent (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii)
 • Profesor (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii)
 • Dziekan (Wydział Chemiczny)
 • Kierownik Katedry (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii)
 • Profesor uczelni (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii)
 • Z-ca Dyr. Jednostki Ogólnouczelnianej (Centrum Biotechnologii)
 • St.Technik (Katedra Chemii Organicznej, Bioorganicznej i Biotechnologii)

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie