A A+ A++

O Katedrze...

 

Kierownik Katedry: 

Prof. dr hab. inż.Jan Ślusarek
 

 Sekretariat:

Lic. Ewa Grzybowska

Adres Katedry:

ul. Akademicka 5, 44-100 Gliwice,
tel. +48-32-237-1567, fax +48-32-237-1567,
email: rb3@polsl.pl

 Działalność dydaktyczna:

 • Studia I stopnia stacjonarne;
  • Budownictwo Ogólne z Fizyką Budowli
  • Podstawy eksploatacji obiektów budowlanych
  • Zasilanie obiektów budowlanych
  • Prawo w budownictwie
  • Utrzymanie obiektów budowlanych
  • Seminarium projektu inżynierskiego
  • Projekt inżynierski
  • Historia budownictwa i architektury
  • Ochrona przeciwpożarowa w budownictwie
  • Infrastruktura komunalna i instalacje budowlane
  • Obiekty budowlane w środowisku
  • Utrzymanie obiektów i rewaloryzacja
 • Studia I stopnia stacjonarne ang.;
  • Buildings and Physics of Buildings
  • Prawo w budownictwie
  • Computer Simulations in Buildings Operation
 • Studia II stopnia stacjonarne;
  • Ochrona środowiska
  • Prawo budowlane, ochrona własności intelektualnej
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego w budownictwie
  • Zarządzanie eksploatacją obiektów budowlanych
  • Ochrona środowiska w budownictwie
  • Remonty i modernizacja obiektów budowlanych
  • Metodologia diagnostyki eksploatacji
  • Seminarium dyplomowe
  • Praca dyplomowa
  • Rozwiązywanie problemów decyzyjnych
 • Studia II stopnia stacjonarne ang.;
  • Prawo budowlane, ochrona własności intelektualnej
 • Studia I stopnia niestacjonarne zaoczne;
  • Budownictwo Ogólne z Fizyką Budowli
  • Prawo w budownictwie
  • Zrównoważony rozwój w budownictwie
 • Studia II stopnia niestacjonarne zaoczne;
  • Ochrona środowiska
  • Prawo budowlane, ochrona własności intelektualnej
  • Ochrona dziedzictwa kulturowego w budownictwie
  • Zarządzanie eksploatacją obiektów budowlanych
  • Ochrona środowiska w budownictwie
  • Remonty i modernizacja obiektów budowlanych
  • Metodologia diagnostyki eksploatacji
  • Seminarium dyplomowe
  • Praca dyplomowa
  • Zaawansowane materiały i technologie
  • Rozwiązywanie problemów decyzyjnych

Działalność naukowa:

 • Badania odporności i trwałości materiałów budowlanych w warunkach symulowanych,
 • Szacowanie trwałości materiałów budowlanych w środowisku atmosferycznym,
 • Izolacyjność akustyczna. Ochrona przed hałasem w budynku. Prognoza i pomiary,
 • Fizyka budowli,
 • Akustyka Środowiskowa. Akustyka Budowlana. Technologia BIM.
  Współpraca z ośrodkami krajowymi i zagranicznymi takimi jak Muzeum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, współpraca naukowo-dydaktyczna, Museum „Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie”, science and educational cooperation, Małopolskie Centrum Budownictwa Energooszczędnego przy Politechnice Krakowskiej, współpraca naukowa, Research Center of Save energy Building Engineering in Kraków, science cooperation, FH Zittau-Goerlitz, Uniwersytet da Beira Interior, Wydział Budownictwa, Covilhă, Portugalia.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie