A A+ A++
Autor: Piotr Dudzik     Publikacja: 24.04.2022     Aktualizacja: 25.04.2022
Autor: Piotr Dudzik     Publikacja: 24.04.2022     Aktualizacja: 25.04.2022

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24 kwietnia 2022 roku zmarł Pan prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek.

Pan prof. Jan Ślusarek pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem (kadencja 2008-2012), Dziekana Wydziału Budownictwa (lata 2005-2008 i 2012-2016). Był On wieloletnim kierownikiem Zakładu Budownictwa Ekologicznego, Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli (lata 2009-2019) oraz od 2019 kierownikiem Katedry Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 24 kwietnia 2022 roku zmarł Pan prof. dr hab. inż. Jan Ślusarek.

Pan prof. Jan Ślusarek pełnił funkcję Prorektora ds. Nauki i Współpracy z Przemysłem (kadencja 2008-2012), Dziekana Wydziału Budownictwa (lata 2005-2008 i 2012-2016). Był On wieloletnim kierownikiem Zakładu Budownictwa Ekologicznego, Katedry Budownictwa Ogólnego i Fizyki Budowli (lata 2009-2019) oraz od 2019 kierownikiem Katedry Procesów Budowlanych i Fizyki Budowli.

Żegnamy zasłużonego pedagoga, promotora i wychowawcę wielu pokoleń młodzieży akademickiej.

Cześć Jego Pamięci!

Pan prof. Jan Ślusarek ukończył studia na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Śląskiej w roku 1977. Po ukończeniu studiów pracował na stanowiskach kierowniczych w różnych przedsiębiorstwach związanych branżą budowlaną. Z Politechniką Śląską związał się w 1993 roku. Pan prof. Jan Ślusarek stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Wydziale Budownictwa i Architektury Politechniki Szczecińskiej w roku 1996, stopień doktora habilitowanego w roku 2002 na Wydziale Budownictwa Politechniki Śląskiej. W latach 2004-2010 był profesorem nadzwyczajnym Politechniki Śląskiej, w roku 2009 uzyskał tytuł profesora nauk technicznych.

Obszar zainteresowań badawczych Pan prof. Jana Ślusarka obejmował, w szczególności, zagadnienia inżynierii lądowej. Specjalizował się w zagadnieniach fizyki budowli, fizyki materiałów budowlanych, prefabrykacji betonowej, trwałości i eksploatacji obiektów budowlanych oraz technologii betonu.

Był On autorem dwóch monografii, dwóch podręczników oraz jednej książki wydanej za granicą. Był też współautorem trzech kolejnych monografii. Jego łączny dorobek obejmował przeszło 200 prac opublikowanych w kraju i za granicą. Był promotorem ośmiu zakończonych przewodów doktorskich, ponad 130 prac dyplomowych magisterskich i inżynierskich. Pan prof. Jan Ślusarek był również recenzentem pięciu rozpraw doktorskich, dwóch rozpraw habilitacyjnych oraz dwóch wniosków o nadanie tytułu profesora nauk technicznych. Był On również autorem opinii o wnioskach o nadanie tytułu Doktora Honoris Causa oraz Profesora Honorowego Politechniki Śląskiej.

 

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie