A A+ A++

Pracownicy

Nazwisko Imię Stanowisko Pokój Telefon Strona Plan
Czech Zbigniew profesor 520 32 237 2719 WWW Plan
Danek Agnieszka adiunkt 525 32 237 2705 Plan
Deorowicz Sebastian profesor 508 32 237 2253 WWW Plan
Długosz Maciej asystent 539 32 237 2843 Plan
Dobosz Krzysztof adiunkt 507 32 237 2765 WWW Plan
Dudzik Wojciech doktorant 214 32 237 2705 Plan
Fabian Piotr adiunkt 521 32 237 2829 WWW Plan
Gudyś Adam adiunkt 525 32 237 2705 Plan
Kawulok Jolanta adiunkt 503 32 237 2705 Plan
Kawulok Michał profesor 504 32 237 2117 WWW Plan
Kokot Marek asystent 539 32 237 2843 Plan
Myszor Dariusz adiunkt 503 32 237 2705 Plan
Nalepa Jakub adiunkt 504 32 237 2117 WWW Plan
Nurzyńska Karolina profesor 523 32 237 2843 Plan
Pasierbek Artur adiunkt 214 32 237 2705 Plan
Połomski Marcin adiunkt 214 32 237 2705 Plan
Ribalta-Lorenzo Pablo doktorant 214 32 237 2705 Plan
Simiński Krzysztof profesor 523 32 237 2843 WWW Plan
Skórczyńska Aleksandra sekretariat 505 32 237 2705
Ślusarczyk Helena sekretariat 505 32 237 2705
Starosolski Roman profesor 521 32 237 2829 WWW Plan
Szedel Jacek adiunkt 507 32 237 2843 Plan
Tarasiewicz Tomasz doktorant 214 32 237 2705 Plan
Tyrna Diana doktorant 214 32 237 2705 Plan
Widuch Jacek adiunkt 509 32 237 2995 WWW Plan
Wieczorek Bożena adiunkt 509 32 237 2705 Plan

Kierownictwo

prof. dr hab. inż. Sebastian Deorowicz
Kierownik katedry
Telefon: 32 237 22 53
Pokój: 508
E-mail: Sebastian.Deorowicz@polsl.pl
Strona WWW
Plan zajęć

dr hab. inż.  Roman Starosolski, prof. PŚ
Zastępca kierownika katedry
Telefon: 32 237 28 29
Pokój: 521
E-mail: Roman.Starosolski@polsl.pl
Strona WWW
Plan zajęć

Sekretariat

Helena Ślusarczyk
Telefon: 32 237 27 05
Pokój: 505
E-mail: Helena.Slusarczyk@polsl.pl

Aleksandra Skórczyńska
Telefon: 32 237 27 05
Pokój: 505
E-mail: Aleksandra.Skorczynska@polsl.pl

Pracownicy naukowi

prof. dr hab. inż. Zbigniew Czech
Telefon: 32 237 27 19
Pokój: 520
E-mail: Zbigniew.Czech@polsl.pl
Strona WWW
Plan zajęć

dr inż. Agnieszka Danek 
Telefon: 32 237 27 05
Pokój: 525
E-mail: Agnieszka.Danek@polsl.pl
Plan zajęć

mgr inż. Maciej Długosz
Telefon: 32 237 28 43
Pokój: 539
E-mail: Maciej.Dlugosz@polsl.pl
Strona WWW
Plan zajęć

dr inż. Krzysztof Dobosz 
Telefon: 32 237 27 65
Pokój: 507
E-mail: Krzysztof.Dobosz@polsl.pl
Strona WWW
Plan zajęć

dr inż. Piotr Fabian 
Telefon: 32 237 28 29
Pokój: 521
E-mail: Piotr.Fabian@polsl.pl
Strona WWW
Plan zajęć

dr inż. Adam Gudyś 
Telefon: 32 237 27 05
Pokój: 525
E-mail: Adam.Gudys@polsl.pl
Plan zajęć

dr inż. Jolanta Kawulok
Telefon: 32 237 27 05
Pokój: 503
E-mail: Jolanta.Kawulok@polsl.pl
Plan zajęć

dr hab. inż. Michał Kawulok, prof. PŚ
Telefon: 32 237 21 17
Pokój: 504
E-mail: Michal.Kawulok@polsl.pl
Strona WWW
Plan zajęć

dr inż. Marek Kokot
Telefon: 32 237 28 43
Pokój: 539
E-mail: Marek.Kokot@polsl.pl
Plan zajęć

dr inż. Dariusz Myszor 
Telefon: 32 237 27 05
Pokój: 503
E-mail: Dariusz.Myszor@polsl.pl
Plan zajęć

dr inż. Jakub Nalepa
Telefon: 32 237 21 17
Pokój: 504
E-mail: Jakub.Nalepa@polsl.pl
Strona WWW
Plan zajęć

dr hab. inż. Karolina Nurzyńska, prof. PŚ
Telefon: 32 237 28 43
Pokój: 523
E-mail: Karolina.Nurzynska@polsl.pl
Plan zajęć

dr inż. Artur Pasierbek
Telefon: 32 237 27 05
Pokój: 214
E-mail: Artur.Pasierbek@polsl.pl
Plan zajęć

dr inż. Marcin Połomski
Telefon: 32 237 27 05
Pokój: 214
E-mail: Marcin.Polomski@polsl.pl
Plan zajęć

dr hab. inż. Krzysztof Simiński, prof. PŚ
Telefon: 32 237 28 43
Pokój: 523
E-mail: Krzysztof.Siminski@polsl.pl
Strona WWW
Plan zajęć

dr inż. Jacek Szedel
Telefon: 32 237 28 43
Pokój: 507
E-mail: Jacek.Szedel@polsl.pl
Plan zajęć

dr inż. Jacek Widuch
Telefon: 32 237 29 95
Pokój: 509
E-mail: Jacek.Widuch@polsl.pl
Strona WWW
Plan zajęć

dr inż. Bożena Wieczorek
Telefon: 32 237 29 95
Pokój: 509
E-mail: Bozena.Wieczorek@polsl.pl
Plan zajęć

Doktoranci

mgr inż. Wojciech Dudzik
Telefon: 32 237 27 05
Pokój: 214
E-mail: Wojciech.Dudzik@polsl.pl
Plan zajęć

mgr inż. Pablo Ribalta-Lorenzo
Telefon: 32 237 27 05
Pokój: 214
Plan zajęć

mgr inż. Tomasz Tarasiewicz
Telefon: 32 237 27 05
Pokój: 214
E-mail: Tomasz.Tarasiewicz@polsl.pl 
Plan zajęć

 

mgr inż. Diana Tyrna 
Telefon: 32 237 27 05
Pokój: 214
E-mail: Diana.Tyrna@polsl.pl 
Plan zajęć

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie