A A+ A++

Opracowanie bezinwazyjnego systemu do pomiaru wilgotności gleby na poziomie korzeni dla uprawy ziemniaka w oparciu o nowe algorytmy wykorzystujące metody uczenia maszynowego do analizy danych hiperspektralnych

Realizujemy projekt (w konsorcjum z firmą QZ Solutions Sp. z o.o.) dofinansowany z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Działanie 4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe, Poddziałanie 4.1.4 Projekty aplikacyjne.

Celem projektu jest opracowanie bezinwazyjnego systemu do pomiaru wilgotności gleby na poziomie korzeni dedykowanego uprawie ziemniaka przeznaczonego do przetwórstwa, w oparciu o dane hiperspektralne oraz nowe algorytmy sztucznej inteligencji.

  • Okres realizacji: 01.01.2020-31.12.2022
  • Okres realizacji w Politechnice Śląskiej: 01.01.2021 – 31.01.2022
  • Wartość projektu: 4 498 080,11 zł
  • Wartość dofinansowania w Politechnice Śląskiej: 319 378,19 zł

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie