A A+ A++

Platforma pływająca do wykonywania pomiarów elektrochemicznych

Jest to projekt o charakterze dydaktycznym, rozbudowanym głównie w ramach projektów PBL (project-based learning), prac magisterskich i inżynierskich. Katamaran to pływająca platforma pomiarowa umożliwiająca wykonywanie różnorodnych pomiarów w środowiskach wodnych (temperatura, pH, tlen rozpuszczony, aktywność jonów NO3-, NH4+, Cl). Pomiary i kalibracje czujników można wykonywać w sposób zautomatyzowany. Budowane są kolejne moduły pomiarowe (np. pomiar chlorofilu) oraz rozwijane funkcje związane z automatyzacją pomiarów.

Pracownicy

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie