A A+ A++

dr inż. Alicja Wiora

Pokój: 115
Tel.: (32) 237 19 04
Email: Alicja.Wiora@polsl.pl

Zobacz rozkład zajęć

Biografia

Studia na Wydziale Chemii Politechniki Śląskiej w zakresie specjalności Technologia chemiczna węgla, ropy naftowej i surowców odtwarzalnych ukończyła w roku 1999. W ramach studiów ukończyła także Fakultatywne Studium Pedagogiczne przy Politechnice Śląskiej. W swojej pracy magisterskiej zajmowała się badaniem procesu bioodsiarczania surowców ropopochodnych w warunkach beztlenowych. W roku 2000 ukończyła studia podyplomowe na Wydziale AEiI Politechniki Śląskiej w zakresie Sieci komputerowe, systemy mikrokomputerowe i bazy danych. W tymże też roku podjęła studia doktoranckie w Zakładzie Systemów Pomiarowych w Instytucie Automatyki. Swoje zainteresowania naukowe koncentruje na pomiarach z użyciem elektrod jonoselektywnych, a w szczególności na badaniu ich odpowiedzi dynamicznych.
Prowadzi zajęcia dydaktyczne z zakresu podstaw miernictwa oraz miernictwa przemysłowego. Czas wolny spędza z córką i czyta literaturę przygodową.

Strona prywatna: http://alicja.wiora.pl

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie