Autor: Aleksandra Wojaczek     Publikacja: 19.03.2021

Zmiany w funkcjonowaniu Uczelni

W związku z sytuacją epidemiczną oraz wprowadzonymi obostrzeniami, od 22 marca 2021 roku następują zmiany w zasadach funkcjonowania Politechniki Śląskiej.

Wprowadzone zmiany dotyczą dostępności obiektów Politechniki Śląskiej. Mają do nich wstęp dyżurujący pracownicy, a także osoby: przygotowujące materiały do kształcenia zdanego,  zakwaterowane w domach studenckich i innych obiektach (wg odrębnego zarządzenia), wykonujące roboty budowlane wynikające z zadań inwestycyjnych, remontowych, usuwające skutki awarii technicznych, realizujące niezbędne badania laboratoryjne oraz inni, których obecność jest uzasadniona funkcjonowaniem Uczelni.

Zaleca się wykorzystanie korespondencji mailowej i kontaktu telefonicznego, a także poczty wewnętrznej. Odbiór i dostarczania poczty wewnętrznej będzie odbywał się we wtorki i czwartki.

Praca na terenie Politechniki Śląskiej powinna odbywać się w formie dyżurów pracowników. Kierownicy jednostek oraz komórek organizacyjnych ustalają harmonogram dyżuru pracowników. Osoby świadczące pracę zdalną, wykonują ją zgodnie z określonymi zasadami.

Pracownicy, którzy nie mają możliwości pracy zdalnej, odbywają dyżury z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego.

Prosimy o zapoznanie się z pełną treścią Zarządzenia nr 45/2021 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 19 marca 2021 roku zmieniającego zarządzenie w sprawie zasad funkcjonowania Uczelni od dnia 1 października 2020 roku.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie