na zdjęciu kobieta z laptopem
Autor: Jolanta Skwaradowska     Publikacja: 13.06.2024
Share on facebook
Facebook
Share on linkedin
LinkedIn

Nabór do nowego projektu realizowanego na Politechnice Śląskiej

Trwa nabór do projektu - Nowoczesne metody monitorowania poziomu oraz składu izotopowego atmosferycznego CO2. Jego celem jest wsparcie kadr naukowych i/lub doktorantów w szczególności na kierunkach zielonej i cyfrowej gospodarki. 

Projekt realizowany będzie w latach 2024-2026, na obszarze miasta Gliwice - gminy z obszaru podregionów górniczych wchodzącej w skład OSI – gminy w transformacji górniczej. Projekt wpisuje się w Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Śląskiego 2030, w szczególności w wyzwania społeczne, gospodarcze i środowiskowe związane m.in. ze zrównoważoną gospodarką, obiegiem węgla w przyrodzie, zmianami klimatu, emisją dwutlenku węgla, możliwościami zmniejszania i monitorowania emisji zanieczyszczeń powietrza, wykorzystaniem nowoczesnych metod badawczych i dydaktycznych. Projekt odpowiada na potrzeby w obszarze zmian gospodarczych związanych ze sprawnie funkcjonującym szkolnictwie wyższym, podniesieniem jakości bazy i infrastruktury, kształceniem na wyższym poziomie.

Wartość projektu (łączny koszt projektu): 3 513 584,76 zł, wysokość wkładu z Funduszy Europejskich: 3 162 226,28 zł.

Więcej informacji o projekcie na stronie: https://www.polsl.pl/rif/projekty/monco2/, rekrutacja: https://www.polsl.pl/rif/projekty/monco2/rekrutacja/.

© Politechnika Śląska

Ogólna klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez Politechnikę Śląską

Całkowitą odpowiedzialność za poprawność, aktualność i zgodność z przepisami prawa materiałów publikowanych za pośrednictwem serwisu internetowego Politechniki Śląskiej ponoszą ich autorzy - jednostki organizacyjne, w których materiały informacyjne wytworzono. Prowadzenie: Centrum Informatyczne Politechniki Śląskiej (www@polsl.pl)

Zasady wykorzystywania „ciasteczek” (ang. cookies) w serwisach internetowych Politechniki Śląskiej

Deklaracja dostępności

„E-Politechnika Śląska - utworzenie platformy elektronicznych usług publicznych Politechniki Śląskiej”

Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie
Fundusze Europejskie